Brukermedvirkning i fokus når SANKS inviterer til årlig dialogmøte

Samisk nasjonal kompetansetjeneste inviterer årlig til dialogmøte med SANKS referansegruppe, FoU styret, SANKS lederteam og SANKS brukerråd. Nasjonalt team i SANKS var representert ved teamkoordinator.

På dialogmøtet i Tromsø

Dialogmøtet er en arena hvor vi i SANKS får både konkrete og «luftige» innspill til forskning, fagutvikling og innovasjonsmuligheter. Alle deltakere gir oss en liten «snap» fra egen virksomhet – dette oppleves som svært inspirerende og verdifullt. - Våre dialogmøter er preget av stor takhøyde, inkludering, medvirkning og rauset forteller leder i Forskning og utviklingsenhet (FoU) Ann-Karin Furskognes. Det skal være et fokus på at tjenestene drives i tråd med intensjonene og at innholdet er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

"Trenger ikke være dårlig for å bli bedre"

Årets dialogmøte 1.november 2018 ble i sin helhet viet til brukermedvirkning, både på system og individnivå. Som leder i FoU enheten til SANKS så er jeg svært opptatt av å formidle både internt og eksternt at  "vi trenger ikke være dårlig for å bli bedre".

Brukerrådet

Brukerrådet gir innspill

Alt og alle kan alltid bli bedre for å øke kvaliteten og vi er aldri sterkere enn det svakeste ledd. Jeg mener at både i SANKS og i resten av Finnmarkssykehuset HF så behøver vi å bli i enda større grad minnet på, mer bevisst på at vi har en liten «sareptas krukke» av kunnskap og kompetanse i pasient og pårørendepopulasjonen. Ved å legge til rette for brukermedvirkning så gir vi folk en reell mulighet til å kunne bidra.

En fornøyd FoU leder i SANKS smiler fra øre til øre når hun kan fortelle at det var konsensus i dialogmøtet om å ha 2019 som brukermedvirkningens år for SANKS.

Ann-Karin Furskognes

Ann-Karin Furskognes