HELSENORGE

CT i Hammerfest midlertidig ute av drift

Pasienter med traumer og mistanke om hjerneslag/-blødning vil de neste dagene bli rutet til andre sykehus, fortrinnsvis Kirkenes eller UNN.

CT maskinen ved Hammerfest sykehus er for tiden ute av drift på grunn av feil, og skal repareres tidlig denne uka.

Dette betyr at pasienter med traumer og mistanke om hjerneslag/-blødning vil bli rutet til andre sykehus, fortrinnsvis Kirkenes eller UNN.

Kommunehelsetjenesten skal melde pasienter til Hammerfest sykehus på vanlig måte. Vurdering av hver pasients transportvei gjøres i samarbeid med legevaktlege og lege i sykehuset.

​Det er ventet at CT-maskinen vil være i drift igjen tirsdag 6. september. Hammerfest sykehus vil informere når det igjen er normal drift på CT maskinen.