De sørger for reisen din

Visste du at Nina kan ha 80 telefonsamtaler på én dag, med pasienter som skal på reise? Sammen med kollegene i Pasientreiser sørger hun hvert år for nær 50.000 taxiturer og 30.000 flyreiser.

Nina Olsen og kollegene i Pasientreiser.
Nina Olsen og kollegene hennes i Pasientreiser i Finnmark sørger for nær 80.000 reiser i året.

- Pasientreiser, du snakker med Nina.

Slik lyder gjerne svaret når du ringer 915 05 515 og trenger hjelp til reisen fra hjemsted til behandlingssted. I den andre enden er en av våre medarbeidere klar til å gi deg hjelp, og leter opp alternative reiseruter for deg. Virker det greit, er reisen klar i løpet av noen minutter.

Og foretrekker du å snakke samisk, har vi medarbeidere som er klare til å hjelpe deg.


LES OGSÅ: Nye satser for pasientreiser


Fastlegen vurderer

Hvordan bestemmes så reisemåten til og fra behandlerstedet?

Pasientreiser skal fortrinnsvis bruke rutegående transport der tilbudet finnes. På reiser mellom 10 og 300 kilometer får pasienten en fast sats på kroner 2,40 per kilometer. På reiser over 300 kilometer får du, som pasient, dekket billigste rutegående transport.

Er det derimot medisinske grunner som tilsier at du trenger tilrettelagt transport med andre transportmidler, blir du bedt om å kontakte legen din og få en rekvisisjon. Når du kontakter oss igjen, er reisen klar i løpet av få minutter, og du får en SMS med referanse for flyreisen. Skal du reise med drosje, får du en SMS før reisen. I tillegg ringer sjåføren for å avtale turen.

Det er fastlegen som vurderer behovet for tilrettelagt transport til den første behandlingen. Ved et videre behandlingsforløp vil lege eller behandler vurdere behovet for tilrettelagt transport.

 

LES OGSÅ:

Her er dine rettigheter

Dekkes reisen min?

Kan jeg ha med noen på reisen?

(Teksten fortsetter under bildet)


80 samtaler på én dag

- Særlig er mandagene travle dager. På det travleste kan jeg ha opptil 80 telefonsamtaler på én dag, forteller Nina, som har jobbet i Pasientreiser siden 2010.

- Jeg liker jobben. Jeg møter mange hyggelige folk på telefon hver dag, sier hun.

Kollega Knut Pedersen nikker. Til sammen er det tolv ansatte ved Pasientreiser, hvor ti jobber med bestilling og tilrettelegging av reiser til pasienter som skal reise internt i Finnmark, eller har behandlingssted ved et annet sykehus i landet. Knut har ett års lengre fartstid, og slår fast at folk stort sett er fornøyde.

- Vi vet ingenting om pasienten som ringer, og må forholde oss til regelverket i den grad det er mulig. Og mener legen det er medisinsk grunner til bestemte måter å reise på, forholder vi oss til det, sier han.

 

Tusenvis av reiser

Pasientreiser i Finnmark har i underkant av 70.000 henvendelser i året, og et budsjett på 180 millioner kroner. Årlig kjøpes nær 30.000 flyreiser, noe som gjør Finnmarkssykehuset til Widerøes største enkeltkunde i Norge. I tillegg kommer nesten 50.000 taxiturer til og fra behandlingsstedet, samt reiser som pasienter ordner selv, og leverer reiseregning for.

- Det er viktig at pasientene får det de har krav på, altså transport på riktig nivå. Vi ønsker ikke at en reise skal vare en hel dag, og er opptatt av at pasientene skal ha en god og verdig reise. Men i Finnmark kan det enkelte ganger være litt av et puslespill, forteller Bjørn Erik Johansen.

Han er avdelingsleder for Pasientreiser ved Finnmarkssykehuset, og sier de fortløpende jobber med å bli bedre, slik at belastningen med reise- og ventetid skal bli minst mulig. Samtidig er det viktig å være tydelig på hva pasienten har rett på, fastslår han.

(Teksten fortsetter under bildet)


Fortløpende forbedring

- Dessverre hender det også at vi kan gjøre feil. Vi prøver å lære av disse, og har ukentlige møter hvor vi diskuterer konkrete saker og hvordan vi heller kunne løst dem, slik at vi kan bli enda bedre, sier Bjørn Erik.

Taushetsplikten står sterkt i helsevesenet, det gjelder også Pasientreiser. Derfor er det heller ikke lett å kommentere saker som omhandler reiser til pasienter, annet enn på generelt grunnlag.

Forbedringsarbeidet er imidlertid prioritert, og nylig ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant brukerne av Pasientreiser. Deltakerne ble også bedt om å komme med generelle kommentarer om tilbudet, og mellom 70 og 80 kom med innspill. Tilbakemeldingene strekker seg fra fornøyde pasienter til forslag om konkrete ting Pasientreiser kan bli bedre på. Undersøkelsen brukes nå til forbedringsarbeid, slik at tjenestene til de reisende skal bli best mulig innenfor rammene som gjelder.

- Egentlig er vi et reisebyrå for pasientene, sier Nina Olsen.

Her kan du lese mer om Pasientreiser i Finnmark.