Helsenorge

Dialogmøte 2019

Lederteamet inviterte til det årlige dialogmøte 01.11.19. Møtet har blitt arrangert siden 2012. 

Dialogmøte i Tromsø

Samisk nasjonal kompetansetjeneste har hatt det årlige dialogmøte med referansegruppen for SANKS, FoU styret, SANKS lederteam, FoU enheten og SANKS brukerråd.

Under møtet er det åpen dialog, og mulighet for å komme med konkrete innspill på temaene som tas opp. Hvert år er det et nye temaer som man ønsker en dialog rundt, og deltakerne kan komme med innspill. Temaene i år var brukeropplevelse, brukermedvirkning, Sámi Klinihkka, Samisk digitalt FACT team og spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.