HELSENORGE
Ny studie

Dødsfall og skader ved bruk av snøscooter og ATV

Finnmark har nesten halvparten av hendelsene i Nord-Norge med Svalbard. Flest menn er involvert, og det er flest hendelser i helgene. Hvert år blir mange skadet og flere drept ved bruk av ATV og snøscooter, men det finnes ingen pålitelig statistikk rundt dette.

En ny studie om ulykker ved bruks av snøscooter er klar.

​Hammerfest sykehus har tidligere to studier om skader og dødsfall knyttet til bruk av snøscooter (Hortemo 1988-89 og Jeppesen 2003-04). Mens det i den første studie var 2,4 snøscooterrelaterte skader per 1.000 snøscootere per år, var tallet for den neste steget til 2,8.

Nå kommer en tredje studie av skader i forbindelse med bruk av snøscooter. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med NKT-traume, og publiseres i Tidsskrift for Den norske legeforening i dag. Studien som tar for seg de to årene 2013 og 2014, viser heldigvis en nedgang i antall skader.

Mens det i Finnmark ble registrert 1,1 skader og dødsfall/1.000 snøscootere/år. I Troms og Nordland var tilsvarende tall 0,5 og 0,4. 

Derimot var antall skader og dødsfall på Svalbard steget til 5,1/1.000 snøscootere/år, fra 4,0 i tidligere studier. Dette kan ha sammenheng med uerfarne brukere (turister).

LES MER OM STUDIEN HER: Dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter i Nord-Norge i 2013–14

Det som var tankevekkende i den nye studien var at vi spurte både sykehus og politiet om antall omkomne. Sykehusene hadde opplysninger om bare to av syv dødsfall, mens politiet hadde registrert seks. Når vi søkte på internett fant vi ytterligere fire dødsfall som hverken politi eller sykehus hadde registrert. Det er altså ikke lett å finne ut hvor mange skader eller dødsfall som oppstår i forbindelse med bruk av snøscooter. Avisen Nordlys publiserte nylig en oversikt over 45 dødsfall med snøscooter siden 2000 (+-sak).