Eieravdelingen i HOD besøker SANKS

Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besøkte Samisk nasjonal kompetansetjeneste -psykisk helsevern og rus (SANKS) idag.

Eieravdeling HOD
Eieravdeling i HOD besøker SANKS

​I dag tok SANKS ved leder Gunn Heatta, enhetsleder i BUP Frøydis Nystad Nilsen og enhetsleder i Familieenheten Tove Laiti imot besøk fra Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

HOD forvalter eierskapet til de regionale helseforetakene og Norsk helsenett SF, og eieravdelingen skal ivareta eierstyringen.

Eieravdelingen er på rundtur i  disse dager og besøkte i den forbindelse SANKS i Karasjok. Hensikten med besøket er å bli mer kjent med Finnmarkssykehuset som foretak, men også spesielt med SANKS som er en nasjonal kompetansetjeneste med tjenester rettet mot den samiske befolkningen.
Direktør i Finnamarkssykehuset Eva Håheim Pedersen åpnet møte og ga en innføring og presentasjon av Finnmarkssykehusets virksomhet.

Eva Håheim Pedersen

Direktør Pedersen åpner møte på Skype

Deretter fortsatte SANKS leder Gunn Heatta med en gjennomgang av samiske forhold, historie og rettigheter. Hun forteller også om virksomheten til SANKS med oppgaver og ansvar, i ledd av å være en kompetansetjeneste.

SANKS leder

Gunn Heatta

KFI- tilpasset samiske forhold

Enhetsleder i BUP, Frøydis Nystad Nilsen fortalte om deres arbeid med å utvikle Kulturformidlingsintervjuet (KFI). KFI er en manual som er tilpasset samiske forhold og som skal tas i bruk i utredning og behandling. Formålet med manualen er å få en bredere kartlegging av pasienten som kan bidra til bedre behandlingstilbud. Den skal forsøke å fange opp kulturelle faktorer som kan ha en betyding i behandlingsmetoden og Nilsen understreker at dette er en manual som kan brukes i andre forhold og ikke bare i det samiske.

Frøydis Nilsen

Frøydis Nystad Nilsen

Vektlegger familien

Enhetsleder i Familienheten Tove Laiti hadde siste innlegg som handlet kort om behandlingformen ved Familienenheten. Ved feks. samspillsproblemer i familien kan man få tilbud ved enheten som vektlegger nettopp familien. Laiti går ogsp kort inn og forklarer en terapiform som er blitt utviklet ved SANKS, det som kalles for Meahcceterapi/ Utmarksterapi. terapiformen dreier seg om at familien sammen med terapautene reiser fra kontorlandskapet og ut i naturen. Her foregår behandlingen i her og nå situasjoner hvor man forsøker å ta tak i hva som betyr noe for barna/familien.

Tove Laiti

Tove Laiti og Gunn Heatta