Helsenorge

Elektronisk rekvirerte laboratorietjenester (ERL) fra legekontor – der pasienten må møte ved sykehusets poliklinikk for spesiell prøvetaking

I tilfeller der legekontoret har avtale med sykehuset om å sende pasienten til sykehusets poliklinikk for prøvetaking: Rekvisisjonen sendes elektronisk til sykehuset, i tillegg MÅ pasienten ha med seg etikettene og papirutskrift for de(n) elektroniske rekvisisjonen(e) fra legekontoret. Dette for å sikre at prøver til alle rekvirerte analyser blir tatt.
​Spesiell prøvetaking: Spesialanalyser (fryseprøver, kort holdbarhet, spesiell prøvebeholder).

Årsaken til dette er at elektronisk bestilling sendt fra legekontor splittes og mottas i ulike fagsystem ved sykehus laboratoriet/andre sykehus. Laboratoriets poliklinikk har tilgang til kun ett fagsystem (medisinsk biokjemi) – og vil ikke kunne fange opp bestillinger som er gått til annet fagsystem (patologi og mikrobiologi) og andre sykehus.


Se informasjonen her