HELSENORGE

En stor takk til Gunn Heatta

Gunn Heatta har vært ansatt ved SANKS siden 1994. I løpet av disse årene har hun innehatt mange roller, både som terapeut, PUT leder, BUP leder og nestleder. De siste 15 årene har hun vært SANKS leder.

Gunn er en kunnskapsrik, motiverende, inkluderende og omgjengelig leder. Hun er vår ovdanásti (ledestjerne) 

Frøydis Nilsen (enhetsleder ved BUP)
I dag er Gunn Heattas siste arbeidsdag ved SANKS. Gjennom sitt arbeid i SANKS har hun vært genuint opptatt av å bygge et godt helsetilbud for den samiske befolkningen, på tvers av landegrenser. Hun er også veldig opptatt av urbefolkning generelt og har hatt flere reiser utenlands til områder som har tilbud for urbefolkning, for å hente inspirasjon, og samtidig dele vår erfaring og arbeid i SANKS. 

Gunn har hatt et stort engasjement for jobben og har alltid vært tilgjengelig for den som har hatt behov for bistand fra henne

Edit Johnsen (enhetsleder ved UPA)

Det står respekt av innsatsen hun har lagt ned for SANKS. Gunn har vært en pådriver til utviklingen av SANKS gjennom disse årene. Da hun startet sin karriere i «SANKS» besto denne av BUP poliklinikk, dette har etter hvert utviklet seg til en stor organisasjon med 7 ulike enheter.

Navnet Gunn Heatta fremsto for meg kjapt som et varemerke med høy kvalitet som er nært knyttet til SANKS

Christina Øvregård (enhetsleder ved PUT/TSB) 
 
SANKS har med årene blitt en organisasjon med mange høyt spesialiserte fagfolk og høy kompetanse. Det er utrolig inspirerende å se hva Gunn har bygget opp. Det er ingen tvil om at Gunns arbeidskapasitet og engasjement er bemerkelsesverdig.

Hun har et brennende engasjement i det hun holder på med. Ingenting overlates til tilfeldighet eller blir gjort stykkevis og delt

Ellen Ingrid Eira (enhetsleder ved døgnenheten) 

Gunn har møtt sine ansatte med åpenhet og tillit. Hun har gjort SANKS til et trygt sted å være. Medarbeidere i SANKS omtaler Gunn som en trygg og sterk leder. 

Det har vært utrolig fint og ikke minst lærerikt å jobbe sammen med Gunn. Hun er faglig sterk og dyktig. Hun har vist meg utrolig stor tillit og har et stort hjerte for oss alle

Tove Laiti (leder for familieenheten) 

Markering for Gunn 

Tirdag 28. januar hadde medarbeiderne på SANKS en markering for Gunn. Med sang, tale, gaver og kaker takket vi for hennes innsats på SANKS. Hun har gjort en fantastisk jobb.

Mange kolleger var kommet for å markere Gunn.

Gunn selv sier hun har satt pris på det gode arbeidsmiljøet, og kommer til å savne sine kolleger, selv om hun ser fram til sin pensjonisttilværelse.

Det har vært fantastisk å jobbe her. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag, takk til alle for et utrolig flott samarbeid opp igjennom alle disse årene, sier Gunn Heatta.