Endelig lege!

Ingvild Skålnes Elverud var ikke sen om å søke da hun hørte at hun kunne ta de siste to årene av legestudiet i Finnmark. Nå er hun ferdig, og i jobb som turnuslege (LIS1) i Hammerfest. Og om noen måneder er et nytt kull klar for innsats i legeyrket.

Ingvild S. Elverud står i døra ved legekontoret sitt.
Finnmarksmodellen er en viktig årsak til at Ingvild S. Elverud tar LIS1 i Hammerfest. (Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset)
Hun tar hjertelig imot og følger oss inn på legekontoret sitt, innerst i gangen på Skarven legesenter. Her har hun en jevn strøm av pasienter fra morgen til ettermiddag.

- Jeg har alltid vært veldig sosial og glad i å bli kjent med folk. Spesielt har jeg vært glad i å omgås barn, og det var ønsket om å bli barnelege som gjorde at jeg søkte medisinutdanning, forteller Ingvild Skålnes Elverud.
 

Pilotkullet

Ingvild hører til det første kullet som har gjennomført hele Finnmarksmodellen, altså tatt de to siste årene av medisinstudiet i Finnmark. Mellom samlingene har hun blant annet hatt praksis ved medisinsk avdeling, barneavdelingen og kirurgisk avdeling på Hammerfest sykehus, og har jobbet   med midlertidig lisens sommeren 2017. Våren 2018 var hun uteksaminert og klar for innsats som lege - et øyeblikk hun har sett frem til fra førsteåret på medisinstudiet i Tromsø, der hun første gang fikk høre om planene for Finnmarksmodellen.

- Jeg ble med en gang interessert, og da vi var kommet til det 4. studieåret fikk vi muligheten til å melde oss på Finnmarksmodellen som det aller første pilotkullet. Da var jeg og medstudent Marte Brattebø snare med å melde oss på sammen. Jeg var klar for en miljøforandring, og synes det virket som en spennende utfordring å være første kullet ut. Finnmark fristet veldig, og jeg var overbevist om at læringsutbyttet i Finnmark var stort, og at det var bra å være student under mindre forhold, sier hun.
 

Jeg vet ikke om jeg hadde kommet på å søke LIS1-tjeneste i Hammerfest dersom jeg ikke allerede var så godt kjent her. På den måten var det utvilsomt et godt valg for fremtidig karriere. 

Ingvild Skålnes Elverud
 

Virkemiddel for legerekrutteringen

Finnmarksmodellen er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmarkssykehuset, tre kommuner og UiT – Norges arktiske universitet, og tar årlig inn tolv medisinstudenter som gjennomfører de to siste årene av det seks år lange studiet lengst nord i landet.

I tillegg til å utdanne flere leger, er et av målene med Finnmarksmodellen å sikre rekruttering av leger i nord, ikke bare i spesialisthelsetjenesten, men også i primærhelsetjenesten ute i kommunene. Finnmarksmodellen er et virkemiddel for å gi et bedre og mer stabilt helsetilbud til befolkningen i hele området. For Ingvild har Finnmarksmodellen fått betydning for valg av bosted.

- Absolutt. Jeg vet ikke om jeg hadde kommet på å søke LIS1-tjeneste i Hammerfest dersom jeg ikke allerede var så godt kjent her. På den måten var det utvilsomt et godt valg for fremtidig karriere. Det føltes helt naturlig å fortsette her etter endt studium. Å begynne som fersk lege på et sykehus hvor jeg både kjente kollegaer og rutiner, føltes veldig trygt. Jeg fikk også kommunehelsetjeneste i Hammerfest, og er veldig fornøyd med å være her, sier Ingvild.

(Teksten fortsetter under bildet)

Legestudentene står i trappa inne på Hammerfest sykehus.

Ola Hunsdal, Silja Mikkelsen, Kristine Larsson Vaseli og Sofie Nilssen er straks klare for legeyrket. (Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset)

Sommerjobb som leger

Om noen få måneder er neste kull klar for innsats. Ola Hunsdal fra Alta, Sofie Nilssen fra Senja, Silja Mikkelsen fra Tysfjord og Kristine Larsson Vaseli fra Hammerfest har hatt praksis både i Alta, Karasjok og Hammerfest kommuner, i tillegg til Hammerfest sykehus. 

Finnmarksmodellen legger særlig vekt på akuttmedisin, kulturforståelse og samhandling, og de fire har i løpet av studietiden i Finnmark blitt kjent med kyst og innland, mellom samlingene i Hammerfest.

Her gjør vi et lite hopp tilbake i tid: Det er sommeren 2019, 5. året i medisinstudiet er avsluttet, og de fire har sommerjobb som leger ved Hammerfest sykehus, med dag- og nattevakter på sengepost, poliklinikk eller akuttmottaket.

Sofie har nettopp gått igjennom status på morgenmøtet etter endt nattvakt ved Medisinsk avdeling, når vi møtes denne augustdagen.

- Det har vært travelt i starten, men etter midnatt var det rolig, så jeg fikk ferdigstilt innkomstjournaler, samstemt medisinlister og tatt en kopp kaffe med sykepleierne, forteller hun.

De fire forteller at de valgte medisinstudiet både fordi det er en trygg og god jobb, men ikke minst fordi de kan gjøre en forskjell.

- Man får jobbe med mennesker, sier Silja, som bestemte seg for å bli lege på 2. året på videregående skole.

- Å bety noe for andre som er i en vanskelig situasjon har vært viktig motivasjon, forteller Sofie og Ola. Ola bestemte seg for legeutdanning allerede ved overgangen fra ungdomsskole til videregående.
 

Jeg trives godt i Finnmark, og ser for meg at jeg blir å jobbe i Hammerfest.

Kristine Larsson Vaseli
 

Fordeler med lite studiemiljø

Etter praksis og unnagjort femteår får studentene midlertidig lisens. Det er en milepæl, men det innebærer også et større ansvar.

- Heldigvis har vi flinke folk bak oss, sier Silja om tiden i sommerjobb.
Gjennom Finnmarksmodellen får studentene anledning til å studere medisin i et mindre miljø, sammen med færre studenter. Dermed blir de lettere en del av arbeidsplassen, får mer pasientkontakt og deltar i mange akuttmedisinske øvelser.

(Teksten fortsetter under bildet)

Legestudentene sitter ute i sola, med utsik tover Fuglenes.

Ola Hunsdal, Sofie Nilssen, Kristine Larsson Vaseli og Silja Mikkelsen er fornøyd med valget av Finnmarksmodellen. (Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset)

Ola og Kristine skryter av et godt og inkluderende arbeidsmiljø, at terskelen for å spørre og få hjelp er lav, og at overlegene er tilgjengelige om de har noe på hjertet. De forteller at de føler seg trygge og godt ivaretatt i arbeidet. De er også fornøyde med at de får bred og mye erfaring med mange ulike typer pasienter og hendelser.

- Det er én av de store fordelene med å jobbe her, fremfor for eksempel i Tromsø. Vi føler et stort ansvar, sier Silja Mikkelsen, som forbereder seg på nattevakt.

- Jeg trives godt i Finnmark, og ser for meg at jeg blir å jobbe i Hammerfest. Læringsmiljø og pasientbredde vil være viktig for videre spesialisering, sier Kristine Larsson Vaseli om veien videre etter studietiden.

- Vi kommer nok til å spesialisere oss i ulike retninger. Jeg for min del kan i hvert fall godt tenke meg å arbeide i Hammerfest på et senere tidspunkt, sier Ola Hunsdal.

(Teksten fortsetter under bildet)


Ingvild Skålnes Elverud sitter ved kontorbodet sitt på legesenteret.

Ingvild S. Elverud tror hun og medstudentene har fått bedre tilgang på pasienter og mer klinisk praksis, enn de ville fått med flere studenter. (Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset)

- Gull verdt

Tilbake til legekontoret på Skarven legesenter i Hammerfest. Ingvild opplever også at hun har fått en solid andel praksis og oppfølging.

- Vi fikk mengdetrening hva gjaldt akuttmedisinske øvelser med andre helsearbeidere, og fordi vi var færre studenter, var det mye ressurser som ble brukt på oss. Og vi hadde undervisning med fokus på samisk kultur sett fra et helseperspektiv, som også er overførbart i møtet med pasienter fra andre kulturer. Jeg tror óg at vi som har studert her har fått bedre tilgang på pasienter, for eksempel med egen studentpoliklinikk i flere fag, og mer klinisk praksis på 6. året. Det var gull verdt for læringsutbyttet å bli så godt kjent med fagmiljøet.

 - Hva vil du huske best fra studieårene i Finnmark?

- Det jeg vil huske aller mest er de gode vennskapene jeg har knyttet på studiet her. Det har også vært hyggelig å bli kjent med fagmiljøet i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi har vært omringet av dyktige og inspirerende kollegaer. Jeg er også veldig glad for at jeg fikk muligheten til å bli bedre kjent med Finnmark, med så vakre naturopplevelser og trivelige folk. Høydepunkter er blant annet hytteturer i Alta, på Skaidi og på Sørøya, kongekrabbe og badstu i Forsøl, treretters middag i Storgammen i Karasjok, og kanskje den uka et tysk TV-team fulgte oss gjennom studiehverdagen i Hammerfest, sier Ingvild Skålnes Elverud.


LENKER: