HELSENORGE

Enheten PUT/TSB avvikles

Vi har ny organisering av vårt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Enheten Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)/ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) også kalt PUT/TSB er avvikles i sin nåværende form og det opprettes en ny poliklinikk, kalt TSB poliklinikk (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Dette gjeldende fra 14. januar 2021. 

Den nye enheten TSB poliklinikk er et tilbud for personer med rus – og/ eller avhengighetsproblematikk. Familier til pasienter med rus- og/eller avhengighetsproblematikk kan også henvises til denne enheten. Tilbudet er tilgjengelig for pasienter i alderen 18 år og oppover.  

PUT /TSB har vært et lavterskeltilbud for personer fra 15 -30 år med psykiske lidelser, rus/avhengighetsproblematikk og/eller selvmordsproblematikk. 
Pasienter som tidligere har fått tilbud i enheten PUT/TSB vil nå kunne få et tilbud i TSB poliklinikk, Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Voksenpsykiatri (VPP) er tilbud for personer med psykiske lidelser, fra og med 18 år.  
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er et tilbud til alle personer under 18 år som har psykiske vansker, rus og avhengighetsproblematikk og/eller selvmordsproblematikk. Pasienter kan også selv ta kontakt og gis mulighet for inntil 3 samtaler, uten henvisning. 

Tilbud om behandling og utredning i spesialisthelsetjenesten forutsetter en henvisning. Henvisningsinstanser i kommunene er leger, psykolog, NAV og Barneverntjenesten.