HELSENORGE

Etablerer e-klinikker i Finnmark

Finnmarkssykehuset etablerer digitale klinikker ved behandlingsstedene. – Først ut er Klinikk Alta, så kommer de andre etter, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin.


Bilde av Siri Tau Ursin som holder innlegg i Kirkenes under Pasientsikkerhetsuka 2020.
Administrerende direktør Siri Tau Ursin tror e-klinikker vil være et viktig  supplement til tilbudet ved behandlingsstedene i Finnmark. Her holder hun innlegg i Kirkenes under Pasientsikkerhetsuka 2020. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
Det er ikke alltid nødvendig å reise til sykehus for å bli vurdert av behandler. I mange tilfeller kan vi løse dette ved at lege og pasient sitter hver for seg, og hvor lege eventuelt får bistand fra helsepersonell ved den enkelte klinikken.
 

Morgendagens tjenester

En e-klinikk er et eget rom for pasientkonsultasjoner med lyd og bilde, der lege og pasient kommuniserer via storskjerm, og hvor helsepersonell er tilgjengelig ved behov for assistanse. Formålet med slike klinikker er at pasienten skal få tilbud om poliklinisk vurdering og oppfølging og kontroll nær hjemstedet, fremfor å måtte reise til behandlingsstedet.

Vi har store avstander i Finnmark, og vi løser dette ved hjelp av teknologi. Morgendagens spesialisthelsetjenester er i stor grad digital, der mye av behandlingen faktisk kan skje hjemme i stua di, sier Ursin.
 

Mål om 30 prosent

Finnmarkssykehuset har som mål at 30 prosent av de polikliniske konsultasjonene skal skje gjennom avstandsbehandling, altså via telefon eller video.
Koronapandemien ga et kjempeløft for e-helse ved norske sykehus, og allerede ved utgangen av april hadde Finnmarkssykehuset gjennomført flere konsultasjoner ved bruk av telefon og video, enn i hele 2019, som var et godt år.

Per 7. oktober hadde behandlerne i Finnmarkssykehuset gjennomført til sammen 10.833 konsultasjoner gjennom avstandsbehandling, men det er fremdeles et godt stykke igjen til målet er nådd.  E-klinikker ved behandlingsstedene skal være et supplerende tilbud.
 

Fortrolige med nye verktøy

En stor del av disse pasientene har ikke behøvd å reise til behandlingsstedet, og har i stedet hatt konsultasjonen gjennom pc, mobil eller nettbrett. Men i noen tilfeller er vi avhengige av å gjøre litt mer for å sikre gode konsultasjoner, og her kommer e-klinikkene inn.

Vi ser at pasienter og behandlere blir stadig mer fortrolige med avstandsoppfølging. Dessuten sparer både pasienten og spesialisthelsetjenesten tid og ressurser, og det er viktig for begge parter. Det er ikke sikkert det er riktig bruk av noens ressurser å sette av en hel reisedag til en kontroll som tar fem minutter, så fremt det ikke er medisinsk nødvendig, sier Siri Tau Ursin.  

Hun peker også på at e-klinikkene vil være alternativer dersom været ikke gjør det mulig for pasienter å reise fra hjemstedet til sykehusene, eller om leger forhindres av uvær.
 

I gang i løpet av høsten

Tilbudet har vært etterspurt i både brukerutvalget og ungdomsutvalget, og Finnmarkssykehuset ønsker å være på tilbudssiden.

Den første klinikken skal være i drift i løpet av høsten.

– Først ut er Klinikk Alta, så kommer de andre etter. På denne måten kan vi enklere jobbe på tvers av behandlingsstedene, også med UNN, samtidig som pasientene spares for reisetid, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin, og legger til at dette bare er starten på den teknologiske reisen.

E-klinikken skal fungere slik:
  • Pasienten får innkalling til digital konsultasjon ved nærmeste behandlingssted.
  • Når pasienten møter opp, blir hun ført inn, får klargjort seg, og lege/behandler kobler seg opp.
  • Ved oppfølging av et kirurgisk inngrep, der det er nødvendig å vurdere for eksempel bevegelighet, får lege/behandler bistand av helsepersonell på stedet.
  • Rommet er utstyrt med storskjerm, kamera, mikrofon, og sitteplasser, samt nødvendig utstyr til undersøkelsen. Belysning og god optikk gjør at lege/behandler får et klart og godt bilde av pasienten.
  • E-klinikken skal også legges til rette for bruk av tolk.
 

Bytter ut Skype

Finnmarkssykehuset og resten av Helse Nord-familien vil også gå over til nytt verktøy for videokonsultasjoner, og innfører i høst Whereby, som ikke krever noen form for innlogging. Systemet ivaretar pasientsikkerheten på samme måte som Skype for Business har gjort det, men er adskillig enklere å bruke. 


LES OGSÅ: