HELSENORGE

Etablerer nytt dialysetilbud

Finnmarkssykehuset utvider tilbudet til dialysepasienter i Finnmark, og etablerer dialyse i Kautokeino i samarbeid med kommunen. 


Illustrasjonsbilde av dialysemaskin
Illustrasjon: Colourbox
Den nye dialyseenheten skal være etablert innen oktober 2021. 

Livskvalitet

Bakgrunnen for beslutningen er et ventet behov for hemodialyse i kommunen. Nærmeste dialysetilbud er i dag ved Klinikk Alta, med en reisetid på to timer hver vei. Helsedirektoratet anbefaler at reisetiden til og fra behandlingssted ikke bør overstige én time hver vei for dialysepasienter. Med reise og behandling ville pasienten tilbringe inntil ti timer hjemmefra tre ganger i uka, noe som får betydning for livskvaliteten.
 

Desentraliserte tilbud

I Finnmark er det i dag dialysetilbud i Kirkenes, Vadsø, Lakselv og Berlevåg, i tillegg til Klinikk Alta og sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. Dialysetilbudet som gis utenom klinikkene, foregår i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Finnmark er en stor region med lange avstander og spredt bosetning, og Finnmarkssykehuset arbeider fortløpende for desentraliserte tilbud til befolkningen. Målet er at reisebelastningen skal være så liten som mulig.


LES OGSÅ:

Sykehuset kommer hjem til deg

Etablerer e-klinikker i Finnmark

Nå er den nye dialyseenheten i gang

Starter rekruttering av dialysepersonell