HELSENORGE

ØNH-lege i full stilling på Hammerfest sykehus

Fra 16. august er ØNH-spesialist Klemet Somby i full stilling som ØNH-lege ved Hammerfest sykehus. 

Bilde av Klemet Somby.
Klemet Somby, ønh-spesialist ved Hammerfest sykehus. Foto:  Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
Somby er fra Karasjok, har arbeidet i tolv år som allmennlege i Porsanger kommune, og har de siste fem årene tatt spesialisering i ØNH ved UNN.
 
Høsten -21 kommer han til å prioritere poliklinisk aktivitet. På grunn av lange ventelister på poliklinikken, er det ikke planlagt så mye kirurgi de første månedene.
 
Somby vil være tilgjengelig for konferering alle ukedager, og kan ta ø-hjelp på dagtid. Han jobber imidlertid ikke vakt.
 
Ved Hammerfest sykehus er planen å komme i gang med dagkirurgi på fast basis til vinteren. Da vil man kunne operere både barn og voksne. Dette omfatter blant annet adenotomi,  tonsillotomi/ektomi og dreninnleggelser. Hudforandringer hode/hals kan også biopsere og basalcellecarcinom kan opereres lokalt i noen tilfeller.
 
På sikt er planen også å kunne tilby et bredere spekter av kirurgi som også inkluderer operasjon av neseskillevegg, bihuleoperasjoner og mikrolaryngoskopi (biopsering av larynx/stemmebånd).
 
Sombys ØNH-aktivitet kommer i tillegg til ØNH-lege Solveig Fossans aktivitet i Klinikk Alta. Situasjonen innen ØNH-faget i Vest-Finnmark blir dermed bedre enn på lenge.