HELSENORGE
Les bok om urfolksforskning

Boka "Ethics in Indigenous Research" er tilgjengelig på nett

Denne boka er basert på noe av det som ble presentert under den internasjonale workshopen Ethics in Indigenous Research, Past Experiences - Future Challenges I Umeå mars 2014.

Workshopen samlet sammen forskere fra hele Sapmi, men også forskere fra andre områder.  Formålet her var å fremme etiske retningslinjer i forhold til urfolksforskningen.  

Boka ønsker å inspirere, kritisere og illustrere mye av de diskusjonene som man har i Norden i forhold til urfolksforskning. Bokas siste artikkel er forøvrig produsert av forskningsprosjektet "Reindriftas hverdag".