Fagdager i kvalitativ metode

SANKS forsker og fagnettverk har invitert ansatte med interesse for forskning og utviklingsarbeid til fagdager i Jergul.

fagdager
SANKS fagdager

SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste- psykisk helsevern og rus) forsker og fagnettverk har invitert ansatte med interesse for forskning og utviklingsarbeid til fagdager i Jergul med tema kvalitativ metode. Sissel Eriksen, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap, UiT står for undervisningen.

 

Sissel Eriksen

Sissel Eriksen foredrar

Kompetansepåfyll og inspirerende

Ansatte med interesse for forskning og utviklingsarbeid ble invitert til å delta på disse fagdagene forteller SANKS FoU leder Ann-Karin Furskognes.  Hensikten med fagdagene er å gi inspirasjon enten til å starte med forskning, fortsette med forskning, tilby kompetansepåfyll og gode refleksjoner forklarer Furskognes. Furskognes håper videre at disse dagene kan bidra til at vi kan lære av hverandre, utveksle ideer og starte samarbeid på tvers av enheter internt i SANKS.

 

Ann-Karin Furskognes

Ann-Karin Furskognes

En av kursdeltakerne er Susanne Svonni som forteller at fagdagene har vært veldig spennende og inspirerende. Sissel Eriksen er veldig flink til å formidle kunnskapen på en enkel og forståelig måte. Svonni forteller at hun har fått en større forståelse for kvalitativ metode og hva som kreves for å få bedre kvalitet i forskning.

Susanne Svonni

Susanne Svonni lengst bak

Deltakere

Summing i pausenProgrammet

Tirsdag 4. september

10.00 - 10.15 Velkommen – og informasjon v/Ann-Karin Furskognes

10.15 – 11.15 De kvalitative forskningsmetoders egenart – innledning v/Sissel Eriksen

11.15 – 12.00 Forelesning Teoriavhengig forskning: Å designe for et kvalitativt forskningsprosjekt

12.00 – 12.15 Pause (kaffe/frukt/kjeks)

12.15 – 13.00 Forelesning med utgangspunkt; Hva ligger bak tallene? Fokus på intervju

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 15.30 Forelesning: Fokusgrupper som forskningsmetode

Forskning i praksis: Her og nå

Funn fra dagens forskning

15.30 – 15.45 Pause (kaffe/vafler)

15.45 - 16.45 Forelesning: Fokusgrupper som forskningsmetode…(fortsetter)

16.45 – 17.00 Oppsummering og avslutning dag 1

Kl. 20.00: Felles middag på Jergul Astu for påmeldte

Onsdag 5. september

08.30 – 09.00 Aksjonsforskning og brukermedvirkning

09.00 – 10.00 Forsker vs. behandler, to ulike posisjoner, hva er forskjellen?

10.00 – 10.45 Forskning med, og ikke på barn og unge

10.45 - 10.30 Pause (Kaffe/frukt/kjeks)

10.30 – 11.30 Etikk: Hva vil GDPR (den nye europeiske personvernloven) bety for forskning?

11.30 – 12.30 Partnerskapsforskning. Om metoden, hvorfor partnerskap og hvilke forpliktelser det utgjør for alle parter? hva innebærer metoden, utfordringer erfaringer ved bruk av metoden fra «Reindriftas hverdag» ved Snefrid Møllersen

13.00 – 14.00 Lunsj

Takk for din deltakelse og vi ønsker deg en riktig god tur hjem J