Fagdager i Lakselv

SANKS FoU og Finnmarkssykehuset FFS samarbeider om to felles fagdager i Lakselv 11. og 12. september 

​Sted:   Lakselv hotell

Tid:      11. sept. 2019 kl 09.00 – 15.30

            12. sept. 2019 kl 08.30 – 15.30

 

Felles middag 11. september kl 19.30 (bindende påmelding)

 

Tema 11. september:

  • Det samiske perspektiver –hva er det?
  • Etiske retningslinjer for samisk helseforskning
  • Innovativ Brukermedvirkning

Tema 12. september

  • Fra Idé til prosjekt- workshop

 


Forelesere er:

Psykologspesialist, dr. psychol Snefrid Møllersen, SANKS
Professor barne- og ungdomspsykiatri Siv Kvernmo, UiT
Seniorforsker Kristin Liabo, University of Ex
eter
Førsteamanuensis Sissel Eriksen, UiT

 


 

Målgrupper:

  • Ansatte i Finnmarkssykehuset HF som er interessert i fag, tjeneste og/eller forskningsprosjekter.
  • SANKS invitere fra sør- og lule- og nordsamiske områder som er interessert i fag, tjeneste og/eller forskningsprosjekter

 

Utviklingsprosjekt idé 

Har du en idé om et lite utviklingsprosjekt, men er ikke helt sikker på om det lar seg gjennomføre. Da er du den rette personen til å delta på fagdagene.


Du vil få muligheten til å sende inn en kort beskrivelse (max halv A4side) om din idè til Sissel Eriksen. I retur vil du få tilbakemelding på hvordan din idé kan bli til et prosjekt.

Send inn din idé-beskrivelse til FoU-leder Ann-Karin Furskognes innen 30. august 2019 på e-post: ann-karin.furskognes@finnmarkssykehuset.no

 

 

Annen informasjon


  • Deltakere organiserer reisen selv. For å bestille overnatting krysser dere av for dette i påmeldingsskjemaet.

  • Deltakere vil få servert lunsj (begge dager), pausesnack (begge dager) og middag den 11. september.

 SANKS forsker og fagnettverk dekker kostnaden for reise og ovetnatting (ikke kost/diett). Dere vil få tilsendt et reiseregningsskjema etter fagdagene.