HELSENORGE

Faglig analysegruppe for samisk statistikk

Snefrid Møllersen, forsker og psykologspesialist ved SANKS, Sámi klinihkka er oppnevnt som leder for Faglig analysegruppe for samisk statistikk. 

Snefrid Møllersen, forsker og psykologspesialist

Samiske tall forteller redigeres av Faglig analysegruppe for samisk statistikk som oppnevnes av kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Sametinget for fire år av gangen. De er nå enige om sammensetningen for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2024. 

Samiske tall forteller er en årlig publikasjon om kommentert samisk statistikk på en rekke ulike fagområder. Faglig analysegruppe skal publisere den trettende utgaven i Samiske tall forteller. Snefrid Møllersen har tidligere vært medlem i analysegruppen, men det er første gang hun er leder for analysegruppen.