Får fast legebemanning på ambulansefly

Nå får også Finnmark legebemannet ambulansefly. Det betyr enda bedre beredskap for pasientene.

Denne uka startet ordningen med anestesilege på Kirkenes-basen. Torsdag hadde anestesilege Morten Finne (t.h.) vakt sammen med styrmann Alexander Sandnes, kaptein Henning Herholz og flysykepleier Hallbjørg Wartiainen. Foto: Svein Harald Enge
Ambulanseflybasene i Finnmark har til nå ikke vært fast bemannet med anestesioverlege. Denne uka ble dette et tilbakelagt kapittel, for nå har flyet som er stasjonert på Høybuktmoen utenfor Kirkenes anestesilege på vakt 24 timer i døgnet, året rundt.

Behandling på stedet

- Det gjør jo at pasientene vil få styrket tilbud. At en lege er med til enhver tid, betyr at det for eksempel vil være lettere for oss å overføre intensivpasienter fra Finnmark til UNN. Tidligere har de måttet vente på flyet fra Tromsø. Pluss at vi kan nå ut nesten overalt, og behandle pasienten aktivt på stedet, forteller anestesioverlege Oddvar Kvalsvik, som blant annet har 16 år bak seg om anestesioverlege på helikopter i luftambulansetjenesten i Trondheim.

Flyet vil bli brukt i hele Nord-Norge ved overflytting av dårlige intensivpasienter fra lokalsykehusene til UNN og Bodø. I Finnmark, og spesielt Øst-Finnmark vil det også være en ressurs som kan rykke ut og bistå lokalt ved akutt alvorlig sykdom eller skader.

En del oppdrag vil fortsatt gjennomføres kun med flysykepleier, men nå kan man på kort varsel få legen med på de oppdragene hvor det er behov for det.

Legen vil ha beredskap hele tiden. På dagtid vil disse legene være på jobb på anestesiavdelingen Kirkenes sykehus, mens de resten av døgnet er i beredskap fra hjemmet.

Raskere vurdering

Milepelen ble denne uka markert på Kirkenes-basen hvor Babcock har stasjonert ett av sine fly, og innebærer kort fortalt at pasientene i Finnmark får et enda bedre tilbud, særlig i den østlige delen av fylket. 

Geir Braathu, avdelingsleder ved akuttavdelingen på Kirkenes sykehus, sier vaktordningen medfører at man sparer mye tid, fordi man i mange tilfeller vil kunne fly pasienten direkte til riktig behandlingssted.

- Vi får en styrket kompetanse på flyet, og en sikrere vurdering av pasientens tilstand, og hvor man faktisk skal fly pasienter med traumer, eller dårlige medisinske pasienter; Kirkenes, Hammerfest eller Tromsø.

Anestesilegene vil også kunne være en ressurs for den lokale ambulansetjenesten utenom luftambulanseoppdrag.

Fem i turnus

Til sammen er det fem leger som har turnus ved luftambulansebasen. I tillegg til at pasientene som må med fly kan få behandling av kvalifisert personell på stedet, mener Kvalsvik og Braathu at ordningen også vil være positivt for primærhelsetjenesten i kommunene.

- For noen pasienter var det slik at om primærlegene skulle sende dem tidligere, så måtte de være med selv. Dermed måtte primærlegene forlate sitt distrikt. Det slipper de nå. Det blir også en bedre hverdag for sykepleierne som er om bord, sier Kvalsvik.

- Ofte er kommunelegene på vakt alene, og de er jo ikke hjemme før etter mange timer. Anestesilege på fly har vært et ønske i flere år, sier han.