Finnmarkssykehuset søker Ungdomsråd

Vil du være med å påvirke unge pasienters hverdag? Har du selv vært pasient eller pårørende til en pasient? Søk innen 25.januar!
 

​Oppgavene til ungdomsrådet er blant annet å være en stemme for unge pasienter som ikke er barn, men heller ikke voksne, og gi råd til sykehuset om denne pasientgruppen. Å være med i Ungdomsrådet godtgjøres og det er snakk om 4-6 årlige møter.

Om Ungdomsrådet:
Medlemmene av ungdomsrådet er representanter for unge brukere i helseforetaket, og skal representere ungdoms interesser, uavhengig av partipolitisk- og organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal ivareta et helhetlig brukerperspektiv, og ikke representere sær- og/eller personinteresser.

Vi ønsker oss representanter som har erfaring som pasient eller erfaring som nær pårørende. Vi ønsker representanter i aldersgruppen mellom 13 og 23 år (som dermed kan sitte til neste oppnevning etter fylte 23 år). 

En ansatt i Finnmarkssykehuset vil ivareta daglig drift av ungdomsrådet. Finnmarkssykehuset vil også:

 • Organisere intern og ekstern kommunikasjon og formidling fra Ungdomsrådet
 • Sørge for møteplan, innkalling, sakslister og forberedelse av saker, samt skrive referat/protokoll fra Ungdomsrådets møter.
 • Bistå Ungdomsrådets leder/nestleder i deres funksjoner.


Det er ønskelig at Ungdomsrådet skal bestå av 9 representanter, men vi vurderer oppstart selv om vi ikke lykkes å få med så mange. Vi ønsker en ordning hvor medlemmene sitter i 2 år, med mulighet for gjenoppnevning slik at ikke hele rådet skiftes ut samtidig. Rådsmedlemmer under 18 år skal ha samtykke fra foresatt til å sitte i rådet.

Oppgaver:
Hensikten og målet med ungdomsrådet er at de skal bidra til å sikre god brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset – på ungdommens premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende.

 • Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende.
 • Ungdomsrådet og representantene her kan komme med saksforslag til hva rådet skal arbeide med.
 • Ungdomsrådet skal gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom i Finnmarkssykehuset.
 • Klinikkene i Finnmarkssykehuset kan og sende inn saker til rådet.
 • Ungdomsrådet skal selv velge sin leder og nestleder.
 • Det presiseres at det er taushetsplikt slik at det som deles av personlige erfaringer i rådet ikke skal deles med noen andre. Taushetserklæring skal undertegnes.
 • I rådet deles det medlemmet selv føler for av egne erfaringer.
 • Ungdomsrådet er et hørings- og rådsorgan for Finnmarkssykehuset i saker som vedkommer målgruppen. Dette gjelder både i enkelt- og plansaker.Ta kontakt med administrasjonssjef Beate Juliussen for mer informasjon. Søknadsfrist er 25. januar.

Telefon: 78 42 11 07 / 900 38 119
E-post: Beate.Juliussen@finnmarkssykehuset.no