HELSENORGE

Finnmarkssykehuset vil bidra til å løfte Finnmark

Finnmarkssykehuset blir med i en storsatsing for rekruttering, stabilisering og økt bolyst ved lokalsamfunn i hele Finnmark. Prosjektet starter i vår, og varer i tre år. 

Bilde av Siri Tau Ursin som tilhører i salen mens Roger Finjord står på scenen og har foredrag.

Finnmarkssykehuset er stolt over å være med i prosjektet "Lys mellom husan", sier Siri Tau Ursin. Foto: Eirik Palm

«Lys mellom husan» er en oppfølging av «Jakten på bolyst», prosjektet som ble kjørt i regi av Finnmark fotballkrets for et par år siden, og som skapte stort engasjement i kommunene som deltok. Det nye prosjektet vil bygge på det forrige, og målet er å motvirke tendensen med økt fraflytting fra distriktene, og skape vekst og stabilitet.
 

Stabilisering og rekruttering

- Finnmarkssykehuset har stabilisering og rekruttering som et av sine viktigste satsingsområder de neste årene, og vi er stolte over å være med, sier Siri Tau Ursin, administrerende direktør i helseforetaket.

I likhet med kommunene i Finnmark, merker også Finnmarkssykehuset utfordringer med rekruttering av fagpersonell. For å møte utfordringene samarbeider helseforetaket med UiT – Norges arktiske universitet om utdanning av leger og sykepleiere til sykehusene og klinikkene, og til kommunehelsetjenesten i Finnmark. ​I tillegg har styret i Finnmarkssykehuset stilt seg bak en storsatsing for stabilisering og rekruttering av personell ved sykehusene og klinikkene, og har bevilget ekstra ressurser til dette arbeidet.

Helseforetaket vurderer «Lys mellom husan» som et godt formål. Ved siden av å bidra økonomisk og med ressurser i form av fagfolk, kompetanse og erfaring, låner Finnmarkssykehuset ut slagordet sitt til selve prosjektet.
 

Her betyr du mer!

Her betyr du mer! Du har sikkert hørt det før, slagordet til Finnmarkssykehuset. I helseforetaket handler det om at vi er helt avhengige av hverandre for å lykkes, og at det hver enkelt av oss gjør får større betydning for kolleger, pasienter og pårørende. Det handler om at du blir sett og satt pris på, og at du får muligheter du kanskje ikke ville fått i et større helseforetak.

- Jeg tenker det først og fremst handler om at vi er et lite og desentralisert helseforetak i et stort område med spredt bosetting og et beskjedent innbyggertall, og at vi jobber bredere og nærmere pasienten og samfunnet. Dere skal aldri tvile på at det dere gjør blir satt pris på – i alle ledd. Også ute i samfunnet: Her betyr du mer, sier Siri Tau Ursin.

Mens Finnmarkssykehuset er et av de minste og mest desentraliserte helseforetakene i landet, har Finnmark en demografi med liten og spredt bosetting, og få sentra. Sitasjonen er med andre ord ikke så ulik den vi finner i Finnmarkssykehuset. Verdien av å oppleve å bli sett og verdsatt er en kvalitet som har blitt enda viktigere i en tid med økt sentralisering.
 

In​​​spirasjon og vekst

- Aldri før har det vært viktigere å bygge identiteten, vi trenger rekruttering og stabilisering. Vi kjenner en stolthet og glød i lokalsamfunnene etter at vi var der sist med «Jakten på bolyst», og stoltheten må vi aldri undervurdere betydningen av. Det du er stolt av vender du alltid tilbake til, og du har det med deg som en trygghet. Vi er utrolig glad for at vi får låne slagordet, det definerer Finnmark, sier Roger Finjord, daglig leder i Finnmark fotballkrets.

Roger Finjord - ledersamling Alta sept 2021 - foto Eirik Palm.jpg

Roger Finjord

Prosjektet vil vare i tre år, og omfatter samtlige av Finnmarks 18 kommuner. 

Prosjektleder Aleksander Johansen sier det nye prosjektet skal bygge videre på «Jakten på bolyst», og skape optimisme og bolyst. I likhet med forrige prosjekt, blir det mange aktiviteter. Forskjellen er at det ikke settes av bestemte dager til hver av kommunene, men at aktivitetene ved den enkelte kommunen blir spredt utover i tiden «Lys mellom husan​» pågår.

- Gjennom tre flotte år i forrige omgang fikk vi reise rundt og treffe mange flotte folk. Etter en tid med koronaen ønsker vi å dra ut og inspirere og kanskje vekst, og håper å bidra til bærekraftige lokalsamfunn, sier Aleksander Johansen.​