Forlenger avtalen om båtambulansen

Beredskapen for båtambulansen i Vest-Finnmark fortsetter som i dag frem til ny avtale trer i kraft.

Avtalen med dagens operatør er forlenget til ny avtale for båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark trer i kraft. Foto: Anne Mari Aalberg, Altaposten

Sykehusinnkjøp HF har valgt å avlyse nåværende anbud, og lyse ut anskaffelsen på nytt.  Bakgrunnen for avgjørelsen er innspill som har kommet i tilknytning til tilbudskonferansen for potensielle tilbydere 16. oktober i år.

Det er Sykehusinnkjøp som er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsen, og Finnmarkssykehuset har derfor gjort ny avtale med dagens operatør av ambulansebåten om forlengelse.

- Beredskapen ivaretas av dagens operatør inntil ny avtale trer i kraft, sier klinikksjef Jørgen Nilsen i klinikk prehospitale tjenester.

Den nye konkurransen vil ifølge Sykehusinnkjøp lyses ut i løpet av kort tid. Avlysningen vil føre til en forsinkelse i anskaffelsesprosessen med fem til seks uker.