HELSENORGE
Fra skallemålinger til selvbestemmelse

Forsker Snefrid Møllersen i fagbladet Forskningsetikk

Skallemålinger, gravplyndring og nedlatende holdninger kjennetegnet den første forskningen blant samer. Arroganse og unyttig forskning er fortsatt et problem, mener mange. Nå vil samene være med og bestemme.