HELSENORGE
2. gangs utlysning

Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2023

FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og avhengighet for den samiske befolkningen i Norge. 

Illustrasjonsbilde SANKS

​SANKS har følgende hovedområder for prioritering for tildeling av forsknings og utviklingsmidler.

Merknad: Punktene er satt i tilfeldig rekkefølge og har lik prioritering.

 • Folkehelse i samisk befolkning (f. eks. forebygging og helsefremming)

Følgende områder prioriteres for 2023

  • Selvmordsforebygging
  • Helsefremmende faktorer for bedre psykisk helse   
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak for bedre tilbud innen psykisk helse, rus og avhengighet til samisk befolkning
  • Samiske barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår

    
 • Sosiale og kulturelle risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til psykisk helse, rus og avhengighet i samisk befolkning

Følgende områder prioriteres for 2023

  • Traumer
  • Historiske traumer
  • Vold og overgrep
  • Diskriminering
  • Familienettverk og lokalsamfunn
  • Etnisk identitetsutvikling

    
 • Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f. eks. e-helse, samhandling, tiltaksutvikling.)

Følgende områder prioriteres for 2023

  • Forskning på samisk brukermedvirkning i helsetjenestene
  • Digitale helsetilbud for samisk befolkning
  • Kliniske studier innen psykisk helse, rus og avhengighet

    
 • Prosjekter med et særskilt fokus på sør og lulesamiske forhold innen psykisk helse, rus og avhengighet

 

Søknaden skal være mottatt elektronisk innen 20. januar 2023 kl.12:00.

Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg i tre PDF-filer (søknadsskjema, protokoll/ prosjektbeskrivelse og andre vedlegg) til: SANKS-FoU-soknader@finnmarkssykehuset.no

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema. Skjemaet finnes også elektronisk under Forskning, fag og tjenesteutvikling på våre hjemmesider www.sanks.noDet er svært viktig at søkerne setter seg inn i «Søknadsveileder 2023 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS»​ .

​Spørsmål kan rettes til SANKS FoU enheten: SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no

FoU-rådgiver Shiho Hansen 
T 78 96 97 94  | M  90 12 13 52  
Shiho.Hansen@finnmarkssykehuset.no
eller 
Avdelingsleder SANKS-FoU Renathe Simonsen:
78 94 75 16  | M 93 40 00 52  | Renathe.Simonsen@finnmarkssykehuset.no

Søknadsveileder og søknaddskjema

Søknadsskjema FoU-midler 2023 2.gangs utlysning (word)

Søknadsveileder FoU-2023 2.gangs utlysning (pdf)​​​​