Først ute med Blodgiver-appen

Er du blodgiver? Nå kan du ta selvtest om du kan gi blod, motta varsler og etter hvert også administrere timeavtalene dine selv.

Maria Hetland viser frem den nye blodgiver-appen.
Blodbanken i Hammerfest er første ute med Blodgiver-appen. Maria Hetland håper den vil slå an blant blodgiverne.
I første omgang vil det være slik at Blodbanken skal kunne sende ut pushvarsler til giverne når vi for eksempel trenger blod, bestemte blodtyper, eller at Blodbanken har mange ledige timer en dag. Varslet vil finnes under bjellen oppe til høyre i appen. 
 

Du velger time selv

I løpet av de kommende månedene vil tilbudet utvides, slik at blodgivere som har lastet ned Blodgiver-appen også selv kan administrere timeavtalene sine.

- En annen stor fordel med Blodgiver-appen er at giverne, og kanskje særlig de med lengre reisetid, skal kunne ta en selvtest om de kan gi blod nå, eller om de må vente. Fordelen er at giverne slipper å ta en bomtur til oss, forteller Gunn Birgit Fyhn-Pedersen, som er overbioingeniør ved enhet for medisinsk biokjemi og blodbank i Hammerfest.

Når du tar en selvtest er det flere spørsmål du skal svare på. Svarer du «rett» får du tilbakemelding om at du møter minstekravet for å gi blod. Du får også opplysning om at det gjennomføres et intervju ved fremmøte, som i dag.
 

Gratis

Blodbanken i Hammerfest er de første i Norge som tar Blodgiver-appen i bruk. Flere sykehus vurderer å gjøre det samme. Det er i tillegg utviklet en app på Ullevål, men denne vil ikke kunne gi blodgiverne anledning til å administrere timene sine selv. 

Blodgiver-appen som Finnmarkssykehuset nå tar i bruk, er gratis.

- Vi er med dette i gang med piloten, og håper appen slår an, sier Maria Hetland.

7. oktober hadde 110 personer lastet ned appen. Du finner den på App Store og Google Play. Du trenger ikke å melde deg på nytt dersom du allerede er blodgiver.

NB! Husk å tillate push-varsler når du har lastet ned, slik at du kan motta meldinger fra Blodbanken.

blodgiverappen melding.jpg