HELSENORGE

Første e-klinikk er nå i drift

2. mars ble e-klinikken i Klinikk Alta offisielt åpnet. Dette er den første e-poliklinikken i Finnmarkssykehuset, og markerer starten på en digital storsatsing i pasientbehandlingen i nord.


Bilde av Siri Tau Ursin, som  klipper snora.

2. mars klippet Siri Tau Ursin snora for den første e-klinikken i Finnmark. Alta er først ut, nå venter de andre behandlingsstedene. Foto: Robert Kechter, Finnmarkssykehuset

- Dette er noe vi har sett frem til, og som jeg tror vil bli svært godt mottatt blant pasienter og pårørende, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset.
 

Viktig bidrag

Den nye e-klinikken ligger i tilknytning til vestibylen i Klinikk Alta, og har i en uke blitt testet av pasienter og helsepersonell. Erfaringene er gode.

- Målet er at flest mulig pasienter – der det er medisinsk forsvarlig - skal få behandlingen sin hjemme eller i hjemkommunen, og dette er et viktig bidrag, sier klinikksjef Lena E. Nielsen i Klinikk Alta.

Prinsippet er enkelt, men verdien desto større. En e-klinikk er et eget rom for pasientkonsultasjoner med lyd og bilde, der lege og pasient kommuniserer via storskjerm, og hvor helsepersonell er tilgjengelig ved behov for assistanse. På denne måten blir det enklere å jobbe på tvers av behandlingsstedene, og ved behov kan det være spesialister fra flere ulike sykehus i landet som deltar under konsultasjonen. I noen tilfeller også fra utlandet.

(Teksten fortsetter under bildet)

Portrett av Lena E. Nielsen

Lena E. Nielsen


Vi ønsker å være en spydspiss i utviklingen av morgendagens spesialisthelsetjeneste i nord.

Lena E. Nielsen, klinikksjef

I likhet med direktøren tror også klinikksjefen at det nye tilbudet vil bli høyt verdsatt, fordi flere får tilbudet sitt nær hjemstedet.

- Vi ønsker å være spydspiss i utviklingen av morgendagens spesialisthelsetjeneste i nord, sier Lena E. Nielsen.

Hun legger til at Klinikk Alta særlig fokuserer på kontroller på UNN og at de prioriterer kreft og nevrologi. Utviklingen av dette tilbudet foregår i et nært samarbeid med e-helse og spesialister ved UNN.
 

Ledende rolle i Nord-Norge

E-klinikken brukes både i psykiatrisk og somatisk behandling, og Finnmarkssykehuset vil i 2021 åpne flere slike klinikker. Finnmark er en krevende region med store avstander og spredt bosetting, og til tider er det utfordrende å reise innad og ut av fylket. Finnmarkssykehuset har derfor arbeidet målrettet med e-helsetilbud, og med koronapandemien har dette arbeidet skutt fart. I løpet av ett år har det vært gjennomført over 17.000 video- og telefonkonsultasjoner.

I Oppdragsdokumentet for 2021 - myndighetenes årlige bestilling til Finnmarkssykehuset - skal andelen polikliniske konsultasjoner over video og telefon være over 15 prosent. I tredje kvartal 2020 nådde Finnmarkssykehuset en andel på omlag 10 prosent. Finnmarkssykehuset skal ha en ledende rolle for utviklingen av digitale helsetjenester i nord.

- Vi i Finnmarkssykehuset skal koordinere arbeidet i Helse Nord. Regjeringens helse- og sykehusplan 2020 – 2023 peker også tydelig i en retning der samhandling og digital transformasjon vil medføre store endringer i måten sykehuset drives på, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin.
 

LES OGSÅ:

 
(Teksten fortsetter under bildet)

Portrett av Siri Tau Ursin

Siri Tau Ursin

Digital sykeseng

Hun ser for seg en radikal endring i måten å drive sykehus på i årene som kommer, der teknologi, fjernbehandling og en utvidet samhandling med kommunene vil føre til at pasienter som ønsker det, vil få behandling- og oppfølging av legespesialister hjemmefra, via skjerm.

- Satt på spissen vil dataskjermen på medisinsk avdeling være «sykehussenga» di. Du lever livet ditt hjemme i boligen din, der du helst ønsker å være, og foretar daglige målinger av for eksempel pusten din, som overføres digitalt, og fanges opp på skjermen på sykehuset. Spesialistene kan dermed følge med på alle nødvendige parametere for å overvåke helsetilstanden din. Fremtidenes sykehus er ikke bare fysiske bygg, de er også virtuelle, og de er der du er, fremholder direktøren.

I løpet av våren skal Finnmarkssykehuset ansette en egen e-klinikksjef som skal lede utviklingen av den digitale pasientbehandlingen.