HELSENORGE
Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 25.01.2017-26.01.2017

Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt.

Barn spiller fotball