HELSENORGE

Fremdriften er god

Det er full produksjon på byggeplassen for nye Hammerfest sykehus, og prosjektet ligger tre til fire måneder foran planen.


Bilde av byggeplassen 21.juniByggeplassen 21.juni 2021

Fundamenteringen er ferdig

​Bildet over er tatt i slutten av juni måned og viser fremdriften på byggeplassen. Fundamenteringen for grunnmuren på alle tre blokkene er nå ferdig. Det samme er alt av utvendig vann og avløp som nå ligger klart i bakken. Prosessen går videre med full produksjon på elementmontasje, råbyggene for Blokk 2 og Blokk 3 og fasadelementer i tre. 

-Det har skjedd ekstremt mye siden desember 2020, og prosjektet ligger tre til fire måneder foran planen, forteller prosjektleder i Consto Rolf Johnny Nilsen. 

Til daglig er det rundt 20 personer  fra Consto i sving på byggeplassen. Tar vi med underleverandørene så stiger tallet til 30. På grunn av den gode fremdriften så er det ikke behov for å bruke helgene eller kvelder utover høsten. 

LES OGSÅ:  Sykehusbygget reiser seg​

​Endringer og brukerpåvirkning

Arbeidstilsynet har godkjent rammebetingelsene for klima, miljø og arbeidsplasshensyn fra framlagt dokumenter og tegninger. I tillegg har det kommet tre store endringer i løpet av våren: 

  1. Statens vegvesen har godkjent og skrevet avtale med Finnmarkssykehuset hvor prosjektet skal stå for planlegging og bygging, frem til og med innkjøringen for akuttmottaket og vareleveringen, av nye riksveg 94. 
  2. Helse Nord RHF har bestilt og godkjent utredning og gjennomføring av luftsmitteisolat i forbindelse med sengeavdelingeni 3.etasje.  
  3. Energisentralen vil nå bli bygd i egenregi i forbindelse med øvrige tekniske rom i kjeller. 
De ansatte har også tatt del i byggeprosjektet gjennom virtuelle møter. På møtene har de fått sett de ferdige avdelingene som blir deres nye arbeidshverdag når sykehuset står klart i 2025. 

- Møtene har vi holdt for å kvalitetssikre tegningsgrunnlaget, og for å skape et eierskap og bedre forståelse til hva som blir bygget, sier prosjektleder i Sykehusbygg Christian Brødreskift. 

Ansatte har også vært involvert i forbindelse med utarbeidelse av store brukerutstyrinnkjøp slik som vask og steriliseringsutstyr, operasjonsutstyr, analyselab og CT/MR. 

Bilde av sykehuset og byggeplassen fra sørvest

Byggeplassen og sykehuset sett fra sørvest. Bildet er tatt 21.juni 2021.

​Hendelser og uhell

Det har i byggeperioden vært èn hendelse som resulterte i fravær som følge av skade. 

Dårlig vær og covid-19 har skapt utfordringer i perioder, men fortløpende tiltak og fokus på gjennomføring har gjort at disse utfordringene ikke har hatt noen større betydning for fremdriften. 

I februar ble det meldt om byggelementer (isopor) som ble blåst på havet. Det har vært gjort flere runder med rydding rundt om. Den siste runden ble tatt for 14 dager siden.​

Videre arbeid 

​Monteringen av betongelementene går nå mot slutten. Det settes nå opp ytterveggselementer og videre arbeid med taktekking. Fasadeplater i tre ​monteres, og betongelementene som i dag skiller etasjene vil fylles med masse og flyteavrettes til gulv. ​​

​Bygget skal ​overleveres til prøvedrift høsten 2024, og i januar 2025 ​vil Finnmarkssykehuset ta det nye sykehuset i vanlig drift.

​Temasider: Nye Hammerfest sykehus​​