HELSENORGE

Gjenopptar ikke møtt-gebyr

Pasienter som uteblir fra avtalt time, må igjen betale gebyr.

Finnmarkssykehuset har under koronapandemien ikke tatt gebyr fra pasienter som uteblir fra poliklinisk behandling/konsultasjon i somatikken eller psykiske helsevern og rus. 

Fra 1. september har helseforetakene igjen lov til å ta ikke møtt-gebyr.

Det betyr at pasienter som ikke kommer til avtalt time, fra nå vil få et gebyr. Dette gjelder alle helseforetak.

Vi oppfordrer derfor pasienter som ikke kan møte, om å gi beskjed snarest og senest 24 timer før avtalt time.

Ikke møtt-gebyret for somatikken ved sykehusene i Norge ble i januar økt tilsvarende tre ganger egenandelen, som følge vedtak i Stortinget.

Du kan lese mer om egenandel her:  


Tidligere saker: