HELSENORGE

Gravearbeid – ingen buss rundt Hammerfest sykehus

Nærmeste bussholdeplass er Fugleneskrysset.

Gravearbeid ved Hammerfest sykehus
Les artikkelen på samisk / Loga artihkkala sámegillii

Vi skal bytte ut den gamle og lite miljøvennlige oljefyren vår med et moderne varmepumpeanlegg. For å få til dette må vi grave en rekke energibrønner i fjellgrunnen rundt sykehuset.

Dette gravearbeidet vil foregå fra uke 12 til uke 19 i 2017 (midten av mars til midten av mai). I denne perioden vil det være redusert fremkommelighet rundt sykehuset og også noe færre parkeringsplasser enn vanlig.