HELSENORGE

Hammerfest sykehus i rød beredskap

Hammerfest sykehus er i rød beredskap. Her finner du oppdatert informasjon og tall om den pågående smittesituasjonen. 

Pressemelding 20.oktober 2020

Situasjonen på Hammerfest sykehus

Tirsdag morgen er det bekreftet 14 ansatte med covid-19-smitte. 112 er satt i karantene av oss. I tillegg kommer karantene som følge av kommunens smittesporing.

Antall innlagte pasienter med bekreftet covid-19 er 4.

FHI er i dag i Hammerfest for å bistå i smittesporingsarbeidet. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Dette arbeidet fortsetter. Vi har ingen holdepunkter for å fastslå smittekilde. 

Prosessen med massetesting av ansatte i Hammerfest, er under forberedelse. Vi ønsker å teste samtlige ansatte på Hammerfest sykehus og med arbeidssted Hammerfest. Dette er et nytt trinn i smittesporingen, og foregår med bistand fra Hammerfest kommune.

Medisinsk sengepost ved Hammerfest sykehus ble mandag kveld stengt for inntak fra samtlige kommuner i Finnmark. Det vurderes fortløpende om det er aktuelt å flytte inneliggende pasienter ved avdelingen.

Hammerfest tar nå kun imot pasienter for Hammerfest og Måsøy for Kir/ort/gyn.

Øyeblikkelig hjelp-pasienter skal som før kontakte legevakt på 116117.

Akuttinnleggelser rutes til Kirkenes og Alta og UNN.

Økningen i poliklinisk aktivitet i Alta er økt vesentlig, som følge av at vi har flyttet over leger og sykepleiere til Klinikk Alta så lenge situasjonen pågår.

Kirkenes har tatt ned planlagt aktivitet for å ha sengeplasser tilgjengelig for pasienter fra Vest-Finnmark.

Sámi klinihkka bistår med behandling av pasienter. Det er også aktuelt å ta imot pasienter som flyttes.

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette så snart det er klart. Øyeblikkelig hjelp går som normalt, og ø-hjelppasienter skal ringe 116 117. Kreftbehandling og blodbank går som normalt, men det kan bli aktuelt å flytte noen tilbud. Det vil bli informert om dette.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, blant annet med flere leger, sykepleiere og annet personell.

Oppdatering 19.oktober 2020 

14* med bekreftet smitte og massetesting

Antall ansatte med bekreftet smitte er nå oppe i 12. Det jobbes med smittesporing og antall i karantene er 89. Dette tallet er hentet fra intern smittesporing, og inkluderer ikke tallet fra ekstern smittesporing gjort av kommunehelsetjenesten. Det er totalt 4* innlagte pasienter med bekreftet covid-19. 

Alle ansatte ved Hammerfest sykehus og ansatte som har arbeidssted i Hammerfest testes nå for covid-19. Dette gjøres i en prioritert liste hvor ansatte på de utsatte avdelingene er først ut. 

Hammerfest sykehus tar nå kun imot ø-hjelppasienter. Avdelingene har følgende tilbud:

  • Barneavdelingen tar imot ø-hjelpinnleggelser som før.
  • Fødeavdelingen tar i utgangspunktet imot fødepasienter som har planlagt fødsel i Hammerfest, men det må ringes til avdelingen for å få bekreftet plass før transport startes.
  • For gynekologisk, kirurgisk og ortopedisk og medisinsk avdeling tas det kun imot ø-hjelppasienter fra Måsøy og Hammerfest kommune. Andre vil ruttes om til andre lokalisasjoner. 
Kreftbehandling og blodbank går som normalt. Blodgivere følger samme anbefalinger som tidligere. 

Polikliniske konsultasjoner kan eller blir flyttet til andre lokalisasjoner, du vil bli ringt om dette gjelder din time. 

I slike situasjoner kan det komme en del ord som kan være vanskelig å forstå. Her finner du en ordliste for ord som ofte brukes i sykehusene. 

*da denne først ble publisert var tallene 12 smittede ansatte og 3 smittede pasienter, dette er nå oppdatert med nyere tall.

Pressemelding 16.oktober 2020 

Ti med bekreftet smitte

Antallet ansatte med bekreftet covid-19-smitte ved Hammerfest sykehus er nå oppe i ti.
Smittesporingspersonell tester nå alle nærkontakter til ansatte som  er smittet. I tillegg testes alle ansatte som jobber i samme avdelinger som smittede ved sykehuset.
 
Fredag kveld var fem nye tester bekreftet positive, og det totale antallet smittede er nå ti. Samtlige av de smittede er ansatte ved sykehuset, og blir ivaretatt. Ingen ansatte er innlagt.
 
- Testingen pågår fortsatt, og det vil derfor gå en stund før alle prøvesvarene er klare, sier klinikksjef Jonas Valle Paulsen.
 
Det vil gjennomføres smittesporing rundt hvert enkelt tilfelle, og tallet på ansatte i karantene er fredag kveld rundt 60.
 
Finnmarkssykehuset har et nært samarbeid med Hammerfest kommune, fylkeslegen, Helse Nord og foretakene i regionen i situasjonen som har oppstått.
 
- Vi er i en krevende situasjon, men vi opplever stor velvilje og god støtte, både lokalt og regionalt. Vi har fått tilsendt nødvendig testutstyr fra UNN, og de øvrige foretakene i Helse Nord har bidratt med personell slik at vi kan opprettholde beredskapen. Jeg vil takke både ansatte og alle andre for god hjelp og innsats, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset HF.

Pressemelding 15.oktober 2020 

Flere i karantene

Tre ansatte ved Hammerfest sykehus er i karantene etter å ha testet positivt på covid-19.

Hammerfest sykehus hevet i dag beredskapen til rødt nivå etter at to ansatte hadde avlagt positiv test.

Torsdag kveld er det bekreftet at en tredje ansatt har testet positivt for covid-19. Også denne medarbeideren er i karantene. Tilstanden til de smittede er etter forholdene bra.
 
Finnmarkssykehuset følger strenge smittevernregler, og mellom 30 og 40 ansatte er nå ute i karantene. Det har i dag vært gjennomført omfattende smittesporing, og det er sannsynlig at flere kommer til å gå ut i karantene som følge av kartleggingen.
 
- Vi tar ekstra forholdsregler for å redusere videre smittefare og få raskt kontroll på situasjonen. Derfor har vi også på et tidlig tidspunkt hevet beredskapsnivået til rødt, sier klinikksjef Jonas Valle Paulsen.
 
Dersom smittesporingen tyder på at det har vært nærkontakt mellom smittede og pasienter, vil disse pasientene bli kontaktet.
 
Det er i tiden fremover kun ø-hjelppasienter som vil bli behandlet ved Hammerfest sykehus. Disse skal forholde seg som normalt. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette. Kreftbehandlingen vil foreløpig ikke bli berørt.

Finnmarkssykehuset HF har hevet beredskapsnivå til gul beredskap, og følger situasjonen nøye.
 
UNN, Kirkenes sykehus, Klinikk Alta og Sámi klinihkka er varslet og bedt om bistand frem til situasjonen er normal igjen. Pasienter som er utskrivingsklare eller kan flyttes, vurderes flyttet.

Pressemelding 15.oktober 2020 

Hever beredskapsnivået

Beredskapsnivået ved Hammerfest sykehus heves til rødt nivå. Samtidig utsettes planlagte behandlinger inntil videre. 

Det er i tiden fremover kun ø-hjelppasienter som vil bli behandlet ved sykehuset. Disse skal forholde seg som normalt.

Bakgrunnen er at to ansatte har testet positivt for covid-19, og at det pågår omfattende smittesporing på sykehuset

Hammerfest sykehus hever beredskapsnivået fra grønt til rødt på grunn av den uavklarte situasjonen, og forventer å ha bedre oversikt over situasjonen i løpet av det neste døgnet.

Finnmarkssykehuset vil komme med mer informasjon i løpet av dagen.

Pressemelding 10 oktober 2020

Helsepersonell smittet av koronaviruset
To ansatte ved Hammerfest sykehus har avlagt positiv test på covid-19.

Testresultatene ble klare onsdag kveld, og de to er satt i isolasjon. Tilstanden til de smittede er bra.

De smittede er ansatt ved medisinsk avdeling på Hammerfest sykehus. Flere ansatte vil bli testet for symptomer, og det pågår nå smittesporing ved sykehuset.
 
Finnmarkssykehuset har varslet Kirkenes sykehus og UNN, og bedt om bistand dersom det oppstår en situasjon med redusert drift ved avdelingen.