HELSENORGE

Hammerfest sykehus øker aktiviteten fra 9. november

Etter å ha vært stengt for innleggelser fra 23. oktober, begynner Hammerfest sykehus fra 9. november en gradvis gjenåpning av aktiviteter.


Jus áiggošit min sáme­giel­siidduide, de deaddil menyboalu baji­muččas ja vállje "Sámi".

Hammerfest sykehus åpner for akutte innleggelser på alle avdelinger, men i begrenset omfang. Kommunikasjon mellom innleggende lege og sykehusets lege skjer som vanlig. Dersom pasienten skal til annet sykehus enn Hammerfest sykehus vil det bli avklart under samtalen. 

Poliklinikk ble gjenopptatt fra 9. november, i første omgang innen følgende fagområder: 

  • Dialyse
  • Pakkeforløp kreft
  • Poliklinikk barn
  • Poliklinikk øye
  • Poliklinikk øre-nese-hals, barn/voksen


Situasjonen ved sykehuset overvåkes fortløpende og planene kan bli justert. 

Venterom poliklinikk -5. november 2020 - foto Eirik Palm.jpg

Sikring av avstand er ett av mange tiltak ved sykehuset. Her er venterommet til poliklinikken. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Gradvis økning

Alt av aktiviteter vil altså ikke komme i gang igjen med én gang, men dersom alt går som planlagt vil mye være tilbake i normal drift i løpet av de nærmeste par ukene.

- Neste steg vil være å ta imot ø-hjelp for klinikkens opptaksområde. Vi vil gradvis øke aktiviteten på poliklinikk, men det vil være en lengre periode hvor pasienter fortsatt vil måtte belage seg på å bli innkalt til andre klinikker i foretaket. Når det gjelder planlagte operasjoner, så vil dette være noe som klinikken må evaluere fortløpende, sier klinikksjef i Hammerfest, Jonas Valle Paulsen.

Slik ser framdriftsplanen ut (med rom for endringer og justeringer):

11. november: Mottak av ø-hjelp fra Hammerfest og Måsøy, samt oppstart elektiv røntgen.

12. november: Aktivitet poliklinikk i samsvar med aktivitet i Alta og Karasjok

16. november: Elektive innleggelser barn

18. november: Mottak av ø-hjelp fra hele opptaksområdet til klinikk Hammerfest

20. november: Elektive innleggelser voksen


Forberedelse til aktivitetsøkning - hft 5.nov 2020 - foto Eirik Palm.jpg

Avdelingene klargjøres til en forsiktig gjenopptakelse av aktiviteten. Her sørger medarbeidere for å fjerne senger for å sikre avstandskravet. Samtidig pågår det rundvask. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Godt rustet til å ta imot

Som pasient ved sykehuset vil du ikke merke store endringer sammenliknet med en normalsituasjon, men noen små endringer vil det likevel være.

- Pasientene vil kunne se en endring i hovedinngangen. Automatene hvor en sjekker seg inn og ut har fått ny plassering. Venterom vil ha en tydelig merking på hvor mange det kan være i rommet på samme tid. Klinikken vil fortsette med adgangskontroll, og besøkende må igjennom et lokale ved sykehuset for en smittevurdering. Dette er som tidligere. Klinikken har også fokus på økt vask av berøringspunkter og repetisjon av våre rutiner. Ut i fra dette vil vi være godt rustet til å ta imot pasienter, sier Jonas Valle Paulsen.

Noen konkret dato for når sykehuset vil være tilbake i normaldrift er ikke satt.

- Sykehuset vil gradvis komme i normal drift. Normal drift for klinikken vil si at klinikken til enhver tid følger de korona-reglene som gjelder i samfunnet og de som er bestemt internt, sier Paulsen.