HELSENORGE

Hammerfest sykehus øker til gul beredskap

Pasienter innlagt på medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus har testet positivt for covid-19. Smittekilde er foreløpig ukjent, og det pågår et stort smittesporingsarbeid. 

Hammerfest sykehus
Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Det er påvist smitte hos tre pasienter hvorav to nå er utskrevet. Inneliggende pasienter og ansatte ved avdelingen testes for å kartlegge smittekilde.

Ø-hjelpspasienter fra Vest-Finnmark (med unntak av Hammerfest og Måsøy kommune) som har behov for innleggelse på medisinsk avdeling rutes til andre avdelinger, eller til Kirkenes sykehus. Annen ø-hjelp går som normalt. Pasienter som har behov for akutt hjelp ringer 113 eller 116 117 på vanlig måte. 

Det er trygt å komme på sykehuset, og det er ikke mistanke om smitte inne på andre avdelinger på Hammerfest sykehus. Med unntak av noen få pasienter som får utsatt timen sin førstkommende mandag går behandlingstilbudet for våre pasienter foreløpig som normalt. De pasientene det gjelder er kontaktet og informert.​

Medisinsk avdeling er midlertidig stengt for besøkende. På de andre avdelingene er det besøksrestriksjoner, og besøk må avtales på forhånd. Ingen besøkende slipper inn uten avtale.

Finnmarkssykehuset høynet beredskapsnivået på foretaksnivå til gult fredag. Klinikk Alta og Kirkenes sykehus er i grønn beredskap.