HELSENORGE

Hammerfest sykehus opprettholder gul beredskap

I helgen ble det meldt om smittede pasienter ved medisinsk avdeling. Mandag ettermiddag har det ikke kommet flere positive prøvesvar på inneliggende pasienter, og situasjonen er derfor under kontroll. 

Hammerfest sykehus. Foto: Malene Nicolaysen

Medisinsk avdeling gjenåpnes derfor for øyeblikkelig-hjelp umiddelbart. 

Beredskapen opprettholdes ut uken som følge av smittesituasjonen i Vest-Finnmark. Sykehuset opptrapper pandemidriften, og ut fra hensyn til bemanningskapasiteten så vil flere elektive operasjoner utsettes. Operasjoner til barn eller operasjoner som ikke bør vente vil bli prioritert.

Pasienter forholder seg til sin time som normalt, berørte pasienter som får sin operasjon utsatt vil bli kontaktet.

Kirkenes sykehus har i ettermiddag høynet til gul beredskap, og vurderer situasjonen daglig.