Handlingsplan om vold i nære relasjoner

Regjeringen skal utarbeide en ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den nye handlingsplanen skal ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn. 

Vold og overgrep i samiske miljøer er blitt synliggjort i nyere forskning og overgrepssakene i Tysfjord. For å utvikle en god handlingsplan er regjeringen avhengig av innspill fra forskjellige organisasjoner med nærhet til problemstillingene. SANKS ble derfor invitert til å delta på møter mandag 28.11 og tirsdag 29.11.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sammen med sametingspresident Aili Keskitalo

Mandag 28.10 hadde den departementale arbeidsgruppen for planen møte med SANKS. Fra SANKS deltok overlege Frøydis Nilsen og psykologspesialist Anna Melkeråen. Nilsen informerte om SANKS og delte erfaringer med arbeidsgruppen.  

Sametingspresident Aili Keskitalo åpnet innspillmøte tirsdag 29.10. Flere forskjellige departementer var til stede under møtet. Kommuner, organisasjoner og institusjoner kom med innspill. 

Anna Melkeråen presenterte innspill på vegne av SANKS. Melkeråen presenterte et forskningsprosjekt som SANKS skal i gang med, vedrørende vold og overgrep i samiske samfunn. 

Anna Melkeråen presenterer for SANKS

Anne Lene Turi Dimpas deltok også på innspillmøte på vegne av Kautokeino kommune.   

Anne Lene Turi Dimpas presenterer innspillet til Kautokeino kommune