HELSENORGE

Handlingsplanen «Frihet fra vold»

Denne måneden ble det lagt frem en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med 82 konkrete tiltak for å styrke innsatsen ytterligere på dette området. 

Handlingsplanen har 6 innsatsområder, hvorav et av innsatsområdene er «bedre forebygging og bekjempelse av vold og overgrep i samiske samfunn». SANKS, Sámi klinihkka er svært fornøyd med at handlingsplanen har satt av en egen samisk del for å imøtekomme behovet for å styrke tilbudene for voldsutsatte samiske barn, kvinner og menn. ​

Handlingsplanen peker på behovet for mer forskning omkring årsak til vold og overgrep i samiske samfunn, og viser til SANKS sitt eget forskningsprosjekt «Vold og overgrep i samiske samfunn» som ledes av forsker Marit Myrvoll. Prosjektet er tredelt med følgende hovedspørsmål:

1) Mulige utfordringer i å snakke åpent om vold og overgrep i samiske samfunn – hvilke funksjoner, betydninger og konsekvenser har eventuelt slike utfordringer?
2) Hvilke sosiale og samfunnsmessige forskjeller er det mellom rurale og urbane samiske bosettinger/lokalsamfunn og som kan få konsekvenser for legitimering av vold og overgrep.
3) På hvilke måter tar kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk ansvar for å utvikle og implementere tilpassede handlingsplaner mot vold og overgrep.


Les handlingsplanen