Håndtering av alvorlig koronavirussykdom

Finnmarkssykehuset har prosedyrer og beredskap for håndtering av alvorlig koronavirus (coronavirus), og følger situasjonen fortløpende i tett samarbeid med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse-Nord, Folkehelseinsituttet og Helsedirektoratet.

Mikroskopbilde av coronavirus

I begynnelsen av januar 2020 ble det varslet utbrudd av lungebetennelse i byen Wuhan i Kina, som skyldes et nytt koronavirus (coronavirus), 2019-nCoV. Dette må ikke forveksles med de vanlige koronavirus vi ser i Norge, som gir influensaliknende sykdom. 

På Folkehelseinstituttets sider om  alvorlig koronavirussykdom, finnes råd til helsepersonell, råd om diagnostikk for nytt koronavirus og reiseråd.

Finnmarkssykehuset har prosedyrer og beredskap for håndtering av alvorlig koronavirus, og følger situasjonen fortløpende i tett samarbeid med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse-Nord, Folkehelseinsituttet og Helsedirektoratet.

Såfremt man er syk og mener å ha vært i risiko for å pådra seg alvorlig koronavirus, enten ved å ha vært i Wuhan i Kina innenfor de siste 14 dager, eller hatt kontakt med en person som har fått påvist alvorlig koronavirus, anbefales det å ta kontakt med legevakt på telefon, ikke direkte fremmøte.