Her er Årets Finnmarkslege

Harald Gunnar Sunde er tildelt prisen Årets Finnmarkslege 2018.

- Å få en sånn pris av sine egne er spesielt, og utrolig hyggelig. All ære til Finnmark legeforening for at de også verdsetter leger i ledelse, sier Harald Gunnar Sunde, som selv var med på å etablere prisen, som første gang ble tildelt i 1999. Den gangen var det overlege Kjell Berg ved Hammerfest sykehus, som fikk prisen.

Årets tildeling fant sted på møtet i Finnmark legeforening 15. november. Men det var viktig at hovedpersonen ikke skulle vite noen verdens ting før torsdag kveld. I tillegg måtte komiteen vite at prisvinneren var tilgjengelig.

- Jeg ble på ettermiddagen i går ringt opp av noen som presenterte seg som styremedlem i Forsvarsforlaget, som lurte på om de kunne ringe meg opp klokka 20. De hadde lest om Partisanboka jeg nettopp har gitt ut og ville diskutere samarbeid med meg. Det viste seg å være bare tull. Klokka 2015 ringte Olav Gunnar Ballo meg, og da han ga røret videre til Arne Østlyngen, da koblet jeg og skjønte hva som var i ferd med å skje. Dette var kjempeartig, sier Årets Finnmarkslege 2018.

Gratulerer

Harald Gunnar Sunde har vært medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset siden høsten 2011, og har kontorsted i Kirkenes sykehus.  

- Det gleder meg stort at Harald har fått prisen. Han er en dyktig fagperson, en stor kapasitet og en høyt verdsatt kollega, og jeg vil gratulere så mye, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

- Finnmarkssykehuset har et sterkt fagmiljø, og Harald har bidratt mye til dette, fremholder hun.

Prisvinneren kommer fra Oslo, tok embetseksamen ved Universitetet i Dublin 1983, og hadde deretter turnus i Kirkenes, hvor han ble værende.

Sunde har bakgrunn som fastlege fra 1985 til han ble medisinsk fagsjef i 2011. Om målet med arbeidet sier han:

- Det er å bidra til å få spesialisthelsetjenesten til å fungere så godt som mulig. Jeg håper jeg er med på å legge til rette for klinisk personell, slik at de får utført oppgavene sine på en best mulig måte.


Verdig vinner

Dette er hva Finnmark legeforening skriver i begrunnelsen:

"Harald Sunde har tidligere bidratt sterkt til å gi både Finnmarksknappen og tittelen "Årets Finnmarkslege" den høye statusen disse utmerkelsene har i dag, dette gjennom lang og tro tjeneste i Honnørkomiteen. 

Han var en av tre leger som i 1991 returnerte Finnmarksknappen da Offentlige legers landsforening forsøkte å innføre den på premisser man ikke kunne leve med. 

Harald Sunde er en helstøpt distriktsmedisiner som i mange år har arbeidet etter NEON-prinsippet - "nærmeste effektive omsorgsnivå". Begrepet har ikke fått den oppmerksomheten det fortjener, kanskje fordi det ikke har fått ordentlig fotfeste i den vitenskapelige litteraturen. Men Harald Sunde har gjort et ærlig forsøk også på det, bl.a. med presentasjon på Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø 2011. På Pubmed finner man dessuten publikasjoner innen atopiske sykdommer, luftforurensning, akuttmedisin og telemedisin, hovedsaklig i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Parallelt med dette har Harald lært seg samisk og interessert seg for lokalhistorie. I 1999 startet han forlaget «Beallječohkka Innovation» og har utgitt en rekke lokalhistoriske bøker på dette forlaget.

Sammen med familie og hyttenabo fant han i 2005 partisanhulen på Øretoppen i Reinøysund utenfor Kirkenes, der en partisangruppe holdt til høsten 1944. Historien om Partisanene på Øretoppen ble seinere gitt ut som hefte og er nå ute i tredje opplag. Somrene 2017 og 2018 har Sunde bidratt i leiting etter spor av partisanvirksomheten under andre verdenskrig, noe som nylig har resultert i boka ”I partisanenes fotspor”. Harald har vært nokså tydelig på at han synes denne delen av historien er skammelig håndtert av norske myndigheter.

Haralds forlag ga også ut Arne Stores bok om politisk overvåking i Sør-Varanger i høst, og bidro dermed til å rette søkelyset på omfattende politisk overvåking begått av den norske stat, noe som bl.a. har hatt både yrkesmessige og helsemessige konsekvenser for de det har gått ut over.

Haralds støtte til de som har vært utsatt for norsk politisk overvåking, og hans bidrag til å få større fokus på partisanenes betydning og innsats vitner om et ansvar som lege som rekker utover de daglige konsultasjoner – og som ser folkehelse i et større perspektiv.

Finnmark Legeforening anser Harald Gunnar Sunde som en verdig vinner av tittelen Årets Finnmarkslege 2018."