HELSENORGE
Forskningsdagene 2021:

Her kan du følge forskningsdagen

Forskere fra Finnmarkssykehuset holder foredrag i Karasjok, Alta og Hammerfest 24. september.

Fredag 24. september fra klokka 12.30 til 15.30 markerer Finnmarkssykehuset Forskningsdagene med foredrag på Sámi klinihkka, Ávjovárgeaidnu Karasjok, Alta bibliotek og Hammerfest bibliotek.​

Foredragene strømmes direkte. Sendingen kan følges her, eller på YouTube-siden vår​.

 


​Program

​​
Bilde av Berit Frøydis S. Johnsen, Marit Mildrid Utsi, Anne Karin Steffensen og Reidun Boine

​Det gis støttesamtaler om opplevelser knyttet til fornorskning og urett som personer har kjent/kjenner på. Terapeutene som bistår i arbeidet,​ er Berit Frøydis S. Johnsen, Marit Mildrid Utsi, Anne Karin Steffensen og Reidun Boine.

Kl 12.30-13.10 Sámi klinihkka, Ávjovárgeaidnu Karasjok:

Sannhetskommisjonen

Marit Myrvoll og Berit Frøydis S. Johnsen, SANKS


Sannhets- og forsoningskommisjonen ble opprettet av Stortinget i 2018 for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Skogfinnene ble inkludert i 2019. Kommisjonen skal ifølge mandatet foreta en historisk kartlegging og undersøke virkningene av fornorskningspolitikken og foreslå tiltak til videre forsoning. Fred og konflikt er derfor relevante begreper når man snakker om fornorskningspolitikk og dens virkninger. SANKS sitt engasjement er knyttet til folks behov for samtaler etter å ha delt sin historie.


 

Overgrep 2.jpgOvergrep 1.jpg

Kl 1315-1345 Sámi klinihkka, Ávjovárgeaidnu Karasjok:

​Vold og overgrep i samiske samfunn

Marit Myrvoll, sosialantropolog, PhD og Turid Turunen, Ofelaš (erfaringskonsulent)    

Prosjektet vold og overgrep i samiske samfunn undersøker verdier og holdninger som kan bidra til fortsatt legitimering av vold og overgrep. Kommunale tiltak er viktige her, og Turid Turunen vil redegjøre for SANKS’ engasjement i arbeidet med handlingsplan mot vold og overgrep for Karasjok kommune. Vold og overgrep er i denne sammenhengen først og fremst mellommenneskelige relasjoner.                                              
 

 
Bilde av Malin Fors

Malin Fors

Kl 14.00-14.45 Hammerfest bibliotek:

Distriktsvirkelighet i en tid med urbansplaining: Hvordan møte urban narsissisme og urban arroganse?

Malin Fors, psykologspesialist, Dr.Philos

Hvordan kan vi snakke om spenningen mellom distriktet og storbyene i termer av makt? Hvordan får vi ett språk for å møte urbansplaining? Etter at Psykologspesialist Malin Fors myntet begrepet Geographical Narcissism for å beskrive urban arroganse og rural undertrykkelse, i en internasjonal fagtidskrift i 2018 har hennes begrep gitt ekko i helsedebatt i Australia, Taiwan, Spania og USA. 

Bli med på en forelesning om hvorfor distriktsvilkår og helsearbeid i rurale strøk nesten aldri er på kart og hvordan man kan snakke tilbake til urbansplaining.

                    
  
Portrettbilde av Torben Wisborg.

Torben Wisborg

Kl 15.00 - 15.20 Alta bibliotek:

Hva betyr desentral legeutdanning for Finnmark?

Torben Wisborg, overlege, professor

Legeutdanningen ved UiT - Norges arktiske universitet har i en del år vært desentralisert til Bodø og Tromsø. 

Fra 2017 har vi også utdannet leger i Finnmark, med studiested i Karasjok, Alta og Hammerfest. Gir det befolkningen i Finnmark bedre leger? Bidrar det til bedre legedekning? 

Professor Torben Wisborg har vært anestesilege i Hammerfest siden 1990 og underviser på UiT.