HELSENORGE

Her kan du se styremøtet i desember 2021

Styret i Finnmarkssykehuset hadde møte 14. og 15. desember. Her kan du se møtet i opptak.

​​​Snarvei til sending og dokumenter:

Styremøte 14. og 15. desember

​Styret behandler følgende saker:

  • ​Muntlig informasjon
  • Virksomhetsrapporter for oktober og november
  • Utredning av kontorer ved nye Hammerfest sykehus
  • Kvalitetsutvikling ved Finnmarkssykehuset
  • Budsjett 2022
  • Strategisk utviklingsplan 2023-2038
  • Handlingsplan kostnadseffektivisering 2022
  • Energisentral nye Hammerfest sykehus
  • Eventuelt