HELSENORGE
Brukerrådet skal bidra til utvikling

Hjelper SANKS til å bli bedre

Som nasjonal kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.

Brukerrådet; Elen Ravna til høyre, Piere Bergqvist, Tom-Kristian Hermo, Ingrid Jåma og June Johnsen.

​For å ivareta hensynet til brukermedvirkningen har SANKS et brukerråd. Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS sitt tilbud og tjenester. SANKS ønsker dermed å oppfordre pasienter, brukere og pårørende til å kontakte brukerrådet dersom de sitter inne med erfaringer og tips.

Aktivt brukerråd

I arbeidet med å finne brukerrådsrepresentanter er SANKS opptatt av at rådets sammensetning skal gjenspeile SANKS sitt virksomhetsområde, i tillegg til alminnelige prinsipper for kjønn,-aldersmessig representasjon. Tidligere i vinter oppnevnte SANKS nye representanter til brukerrådet.

SANKS er derfor veldig fornøyd over å ha funnet representanter fra ulike deler av Sápmi, fra sør til nord.

-Vi er meget stolte over å ha et aktivt og uredd brukerråd som snakker samiske pasienter, brukere og pårørendes sak innen psykisk helse- og rus/avhengighetstilbud. Brukerrådet er viktig for at vi og våre tjenester skal bli gode, forteller FoU-rådgiver Renathe Simonsen som også er sekretær for rådet.

Renathe Simonsen

Brukerrådet består av pensjonist fra sørsamisk område Ingrid Jåma, reineier også fra sørsamisk område Piere Bergqvist, June Johnsen fra lulesamisk område, Tom-Kristian Hermo fra nordsamisk kystområde og ungdomsrepresentant Elen Ravna fra nordsamisk område.

Ønsker å bidra samt hjelpe andre

SANKS er særdeles fornøyd over å ha funnet en engasjert og uredd ungdomsrepresentant til rådet. Rådgiver Simonsen forteller at SANKS lenge har arbeidet med å få på plass en ung person til rådet.

Vi har tatt en prat med vår ungdomsrepresentant, Elen Ravna, for å høre mer om hvorfor hun engasjerer seg i dette. Elen Ravna løfter fram hennes livserfaring, perspektiv og nettverk som de mest sentrale komponentene for at hun ønsker å bidra som representant i brukerrådet.  

- Jeg håper at noe av det jeg har gjennomgått kan hjelpe andre, samt at jeg har gjort meg opp noen tanker på hva jeg tror må bli bedre.

Ravna forteller at hun gjennom brukerrådsarbeid ønsker å stå åpent fram med å være en bruker. Samtidig ønsker Ravna å bidra til mer åpenhet som igjen kan føre til at samiske helsetilbud utvikles og forbedres.

– Jeg er en forkjemper for åpenhet. Jeg snakker mye om viktigheten av å være åpen og da synes jeg godt at jeg selv kan begynne. Det nytter jo ikke for meg å si at folk skal være åpen om jeg selv tier, forteller Ravna.

Ravna mener det fortsatt er knyttet mye tabu og skam til psykisk helse og ønsker å bidra til å knuse de. - Det er knyttet mye tabu til spesielt psykisk helse og det er noe som jeg synes må helt bort. Jeg synes det er viktig nesten helt avgjørende for et menneskes helse det å våge å være åpen.

Ett annet og viktig arbeid med å få bort tabuer mener Ravna er å bevisstgjøre folk om at det går an å få hjelp.
-Med å hjelpe til å løfte fram tilbudet til SANKS håper jeg kan bidra til at flere vet om tilbudet og at flere kan få god og riktig hjelp. Jeg tror langt flere enn i dag hadde trengt hjelp.  

Kulturforståelse og tilgjengelighet

Elen Ravna er 23 år, født og oppvokst i Tromsø. I dag bor hun i Trondheim hvor hun for øyeblikket har tatt permisjon fra studier i sosialt arbeid for å arbeide. Ravna er engasjert i samiske saker i ungdomsorganisasjon og i samisk studentforening i Trondheim.

-I og med at jeg er ung selv og omgås unge folk gjør at jeg hører hva de mener og hvordan de opplever helsevesenet. Og på bakgrunn av det jeg selv hører og erfarer så gir det meg en mulighet til å bidra godt i dette rådet, mener Ravna.

Ravna forteller at hun videre ønsker å arbeide aktivt med å øke kulturforståelse i det norske hjelpeapparatet og arbeide for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsetilbud.

– Jeg mener at kulturforståelse må implementeres i langt større grad i det norske hjelpeapparatet blant alle helsearbeidere. Samtidig som vi må få psykiske helsetilbud til å bli mer lavterskel. Slik at folk tør å oppsøke det sier Ravna avslutningsvis.

Dine erfaringer kan bidra til at SANKS kan bli bedre

Dersom du sitter med erfaringer eller tips enten som pasient, bruker eller pårørende så ikke nøl med å ta kontakt med en av de følgende. Ditt tips er med å bidra til at SANKS kan bli bedre:

Kontaktinformasjon:
Brukerrådet kan kontaktes på flere måter:

Annen kontaktinformasjon til brukerrådet