HELSENORGE

Hva er viktig for deg?-dagen 2021

9.juni markerer vi den internasjonale Hva er viktig for deg? - dagen. I år har Sámi klinihkka valgt å fokusere på språk og lavterskeltilbud.

Se filmen om språk og lavterskeltilbud.

 

Målet med dagen er å oppmuntre til gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene. Dette gjør vi ved å flytte fokuset fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg».

Initiativet for dagen startet gjennom Gode pasientforløps læringsnettverk, en satsning som gjennomføres av Kommunenes Sentralforbund (KS) i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Les mer om dagen