Hva er viktig for deg? Mii lea dutnje dehálaš?

Hva er viktig for deg?-dagen markeres internasjonalt 6. juni. Denne dagen vil Finnmarkssykehuset markere i samarbeid med tilhørende kommuner med stand, fargerike buttons og en vandring gjennom Kirkenes for å samle inn svar på spørsmålet: Hva er viktig for deg?

 


Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene. Ved å stille et enkelt, men viktig spørsmål kan man få svar på hva det er pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på?

Retningsendring i helsevesenet
Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet. I tillegg til dette samarbeider Finnmarkssykehuset med pasienter og kommuner for å forbedre pasientforløpet. Målet er at brukeren får en bedre opplevelse og bedre kvalitet på forløpet i helse og omsorgstjenesten. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen.

– Hva er viktig for deg?-dagen er en mulighet til å stoppe og tenke litt over hvordan vi lytter, hvem vi lytter for og hva vi gjør med svarene vi får, forteller Kristin J. Pedersen, Samhandlingskoordinator Klinikk Kirkenes i Finnmarkssykehuset.

Forbedring
Finnmarkssykehuset har to forbedringsteam som begge deltar på merkedagen, ett fra Hammerfest og ett fra Kirkenes. Disse teamene deltar på nettverkssamlinger arrangert av KS og jobber kontinuerlig med konkrete forbedringstiltak og tar utgangspunkt i «Helhetlige pasientforløp» og pasientsikkerhetsprogram.

– I forbindelse med forbedringsarbeidet har teamene opprettet e-post adresser hvor pasienter, ansatte og ledere kan sende inn forslag til forbedringer som kan gjøre pasientforløpene bedre og sikrere, sier Pedersen, og oppfordrer alle til å benytte seg av disse for å hjelpe Finnmarkssykehuset til å forbedre seg.

– I vest er adressen pasientforlopvest@finnmarkssykehuset.no , og i øst er adressen pasientforlopost@finnmarkssykehuset.no, avslutter Pedersen. 
 
 


 

Kontaktperson:
Kristin J. Pedersen, Samhandlingskoordinator Klinikk Kirkenes
Finnmarkssykehuset
Telefon: 78 97 30 06
Mobil: 482 13 589