HELSENORGE
Seminar i Snåsa

Hverdagsrasisme - Er det noe som skjer i dag?

I samarbeid med SANKS – Samisk nasjonalt kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus, inviterer Snåsa Kommune til en dag med fokus på «Hverdagsrasisme, er dette noe som skjer i dag?"

SANKS og Snåsa kommune ønsker alle velkomment til det årlige seminaret på Snåsa Hotell, onsdag 27. september kl. 08.30 - 15.00.

Program for dagen:

Kl: 08:30 - 09:00:   Registrering, kaffe og rundstykke
Kl: 09:00 - 09:15:   Velkommen til Snåsa v/Ordfører Tone Våg
Kl: 09:15 - 10:00:   «Hvem eier historien» Historiker Birgitta Fossum
Kl: 10:00 - 10:15:   Benstrekk- Frukt
Kl: 10:15 - 11:00:   Forts. Historiker Birgitta Fossum «Hvem eier historien»
                                 Inkl. tid til spørsmål/diskusjon

Kl: 11.00 - 12.00:   Lunsj – Buffet
Kl: 12:00 - 12:45:   Anne Silviken og Elisabeth Gerhardsen, SANKS: 
                                «Når spor  etter krenkelser går i arv»
Kl: 12:45 - 13:00:   Benstrekk
Kl: 13:00 - 13:45:   Forts. Anne Silviken og Elisabeth Gerhardsen, SANKS:
                                 «Når spor etter krenkelser går i arv» Inkl. tid til 
                                spørsmål/diskusjon
Kl: 13:45 - 14:00:   Benstrekk - kaffe
Kl: 14:00 - 14:30:   Brukerstemme:
Kl: 14:30 - 15:00:   Refleksjon, spørsmål og avslutning

Seminaret er gratis og åpent for alle, reiseutgufter og evt. overnatting må påregnes av den enkelte.

Påmelding innen 20.september 2017