HELSENORGE

Informasjon på samisk om pasientreiser

For samisktalende brukere av Pasientreiser finnes det både informasjon og søknadsskjemaer på samisk.

​Informasjon om pasientreiser til pasienter og andre brukere finnes på helsenorge.no. Her er det også en egen informasjonsside om pasientreiser på samisk

På helsenorge.no kan brukere søke om dekning av reiseutgifter i en elektronisk løsning på samisk eller laste ned samisk reiseregningsskjema på papir, med tilhørende veiledning.

I tillegg er det laget både plakat og brosjyre på samisk, som behandlere kan bestille. Behandlere kan bestille informasjonsmateriellet og papirskjema på samisk fra pasientreiser.no.