HELSENORGE

Informasjon til pasienter

Finnmarkssykehuset er i  grønn beredskap etter de siste ukene med påvist smitte av covid-19 blant ansatte på Hammerfest sykehus. Sykehuset har nå startet arbeidet med å ta opp aktiviteten. 

Jus áiggošit min sáme­giel­siidduide, de deaddil menyboalu baji­muččas ja vállje "Sámi".

Skal jeg møte til time ved sykehuset som vanlig?
- Pasienter som får utsatt behandling, vil motta melding fra oss. Innleggelsesstoppet gjelder for de to neste ukene.

Når kan jeg forvente å få time igjen på sykehuset? 
- Mandag 9.november starter arbeidet med å ta opp aktiviteten igjen.
Her kan du lese mer om hvordan det blir.

Jeg har fått time i Alta. Er det noe jeg må gjøre annerledes nå enn hva jeg vanligvis ville gjort?
Nei, hvis du ikke har fått beskjed om noe annet går timen som planlagt.

Må jeg som pasient bruke munnbind slik situasjonen er nå?
Nei. Ansatte bruker munnbind som et smitteverntiltak, men pasientene trenger ikke det.

Hva gjør jeg hvis jeg er gravid, og nærmer meg fødsel? 
- Det er laget egne anbefalinger for fødende og gravide ved Hammerfest sykehus. Les mer her.

Er det nye regler for hvordan jeg reiser til behandling?
Nei, reglene for Pasientreiser er som før. 

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk?
- Hvis du er syk - hold deg hjemme. Les mer om smitte, inkubasjonstid og testing på helsenorge.no. Trenger du ø-hjelp kontakter du legevakten på 116 117, og du vil få hjelp som normalt. Trenger du helsehjelp, ikke nøl med å ta kontakt. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015. Ring 113 kun i nødsituasjoner, ikke ved spørsmål om korona. 

Hvordan vet jeg om jeg bør gå i karantene?
- Avdekker smittesporingen på sykehuset at du har vært i nærkontakt med personer med bekreftet smitte, vil du få beskjed om dette og må gå i karantene. Du vil bli fulgt opp videre av kommunehelsetjenesten. Les mer om isolasjon og karantene på helsenorge.no.

Må jeg i karantene etter jeg har hatt time på sykehuset?
- Nei, pasienter skal i utgangspunktet ikke i karatene etter at du har vært på time på sykehuset. Om situasjonen skulle endre seg etter din time er over, så vil du bli kontaktet om du må i karantene. Det kan være lokale karantenebestemmelser, så sjekk med din hjemkommune. 

Hvilke symptomer bør jeg være obs på?
- Har du symptomer som feber, sykdomsfølelse, hoste, tungpustethet, sår hals, tap av smaks- og luktesans må du holde deg hjemme, og ta kontakt med kommunehelsetjenesten for vurdering av testing og råd.

Jeg har time i blodbanken. Kan jeg gi blod som vanlig?

Må de ansatte bruke munnbind?
- Ansatte som jobber i pasientnært arbeid må bruke munnbind. Det vil si ansatte i avdelingene, leger, renholdere og andre som er innom pasientene i løpet av en dag. Ansatte må også bruke munnbind i interaksjon med hverandre. Ansatte trenger ikke bruke munnbind når de beveger seg rundt i sykehuset. 

Må jeg ha på munnbind? 
- Nei, pasienter trenger ikke bruke munnbind. Men du velger selv om du ønsker å bruke munnbind. Munnbind må i såfall tas med, det tilbys ikke munnbind til pasienter ved våre klinikker. 

Kan jeg få besøk? 
- Vi har svært strenge besøksrestriksjoner ved våre behandlingssteder. På grunn av situasjonen vi er inne i, ønsker vi så få besøkende som mulig. Besøk til pasienter ved behandlingsstedene våre skal avklares i forkant. Dette gjelder også for ledsagere.  

Hvordan kan jeg sikre meg mot smitte på best mulig måte?
- Generelt: Hold avstand, helst 2 meter. Vær nøye med hygiene, og husk å vaske hendene ofte. Bruk håndsprit der det er nødvendig.