HELSENORGE

Ingen å miste

Psykologspesialist og forsker ved SANKS, Anne Silviken, er med i det nasjonale forumet som skal følge opp målene i handlingsplan for forebygging av selvmord.

​Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste» ble presentert i september 2020. Blant de øverste målene i handlingsplanen står etableringen av et nasjonalt forum for forebygging av selvmord oppført. Forumet består av 15 personer og skal ledes av avdelingsdirektør Åste Herheim i Helsedirektoratet.  De øvrige medlemmene er:
• Generalsekretær Terese Grøm, LEVE
• Styremedlem Lisa Evensen, Mental Helse Ungdom
• Generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse
• Seniorrådgiver Knut Oftung, Likestillings- og diskrimineringsombudet
• Spesialrådgiver Audun Pedersen, Bergen Kommune
• Leder Ewa Ness, Psykiatrisk legevakt i Oslo
• Seksjonsleder Ingrid Camilla Heggland, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna
• Psykologspesialist Linda Ommen Smedstad, Trasoppklinikken
• Psykologspesialist Tormod Stangeland, BUP/Akershus Universitetssykehus
• Leder Lars Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
• Forsker Kim Stene-Larsen, Folkehelseinstituttet
• Professor Heidi Hjelmeland, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU)
• Senterleder Bente Espeland, Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Midt
• Fagdirektør Dagfinn Thøgersen, Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU)
• Forsker Anne Silviken, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet (SANKS)


Denne gruppen skal følge opp målene i handlingsplanen, foreslå justeringer og prioriteringer. Handlingsplanen går fra 2020 til 2025, og forumets medlemmer er i første omgang valgt for to år.

Handlingsplanen har som den første i rekken også et særskilt fokus på den samiske
befolkningen. Den understreker viktigheten av kompetanse om den samiske befolkningen i det selvmordsforebyggende arbeidet. Anne Silviken forteller at det Nasjonale teamet i SANKS er i disse dager i gang med å utarbeide en egen strategiplan
for det
selvmordsforebyggende arbeidet som de skal prioritere i årene fremover.

Les handlingsplanen "Ingen å miste" her