HELSENORGE

Inngår samarbeidsavtaler med svenske regioner

Personer med samisk bakgrunn som bor i Sverige kan nå få behandling ved Finnmarkssykehuset. Behandlingen gis på Sámi klinihkka ved Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS), som er spesialiserte på språklig og kulturelt tilrettelagt diagnostikk og behandling. 

Administrerende direktør Siri Tau Ursin og klinikksjef ved Sámi klinihkka Amund Peder Teigmo etter signeringen av avtalene. Foto

Administrerende direktør Siri Tau Ursin og klinikksjef ved Sámi klinihkka Amund Peder Teigmo etter signeringen av avtalene. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Jus áiggošit min sáme­giel­siidduide, de deaddil menyboalu baji­muččas ja vállje "Sámi"

Samarbeidsavtalene er inngått mellom Finnmarkssykehuset og regionene Dalarne, Norrbotten, Västerbotten og Jämtland Härjedalen. Partene vil etablere samarbeid og kunnskapsutveksling for å forebygge psykiske lidelser og utvikle behandlingstilbudet for den samiske befolkningen i regionene.

- Det finnes ikke et tilsvarende tilbud i disse regionene for samiske pasienter, så disse avtalene vil sørge for at pasientene kan få møte behandlere som snakker deres hjertespråk og som ivaretar deres kultur, sier klinikksjef i Sámi klinihkka, Amund Peder Teigmo.

For pasientene vil det være mulig med e-konsultasjoner og fysiske konsultasjer ved våre behandlingssteder.   ​

Kompetanseheving

I tillegg til behandlingen av pasientene så inngår også kompetanseheving i avtalene. SANKS vil kunne bistå behandlere fra regionene i behandlingen av samiske pasienter, samt tilby kurs og undervisning som på sikt vil forbedre behandlingstilbudet. 

- Sámi klinihkka og særlig SANKS sitter på en meget god kompetanse innen behandling av samiske pasienter, og denne kompetansen er vi stolt av å nå også kunne tilby for den samiske befolkningen i de svenske regionene, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset. ​

Hvordan gå frem for å få behandling

Behandlingen gis ved SANKS i Karasjok eller ved noen av de andre behandlingsstedene som i dag driftes av SANKS. Pasienter tar kontakt med helsetjenesten i sin region, som kan henvise videre til SANKS. ​

SANKS

​SANKS tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse og avhengighet. Avdelingen er organisert i sju kliniske enheter som er lokalisert i Karasjok, samt et nasjonalt team. Teamet er organisert under kompetansetjenesten, og tilbyr behandling spesielt til de bosatt utenfor Finnmark.  

SANKS sin enhet for forskning og utvikling (FoU) koordinerer og ivaretar den nasjonale kompetansetjenestefunksjonen.​

Les mer om SANKS her