Innspill til HOD

SANKS har sendt inn innspill til omorganisering av egen tjeneste. Innspillet foreslår en endring fra det som er i dag. 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har invitert alle nasjonale kompetansetjenester i Norge til å komme med innspill om styringssystemet for kompetansetjenester, kategorisering av nasjonale kompetansetjenester og omorganisering av egne tjeneste. Dette som en forlengelse av 5 års evalueringen av alle kompetansetjenester som ble gjort i 2018. Her kan du lese mer om bakgrunnen til innspill som HOD ønsker. 

Foreslår en annen organisering

25.- 26. september hadde faglig referansegruppe for SANKS møte i Tromsø der hovedtema var dette innspillet. En samlet referansegruppe for SANKS konstaterer at SANKS har tillit i forhold til sine aktuelle og potensielle brukere. SANKS foreslår en annen organisering og andre rammebetingelser enn de man har i dag. 

Grunnlag til innspillet

Leder i faglig referansegruppe for SANKS, Geir Sverre Braut sier at SANKS i dag har en sterk posisjon blant samer. Derfor er det viktig å styrke dette ytterligere ved å være synlig i faglige sammenheng over hele landet, og ikke bare i de tradisjonelle kjerneområdene for samisk språk og kultur. 

Portrett av referansegruppeleder Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut

Videre forteller Braut at fagrådet mener at SANKS sin nasjonale innsats ikke bør være avhengig av varierende økonomi i et helseforetak. Tjenesten bør være forankret høyt oppe i det statlige byråkratiet, ikke minst fordi dette også handler om Norges etterlevelse av grunnlovsfestede og internasjonale forpliktelser, jf. Grunnloven § 108 og ILO-konvensjon nr. 169. Det er dette som ligger til grunn for vårt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet nå per 1. oktober 2019. 

Nå når også Sametinget etterlyser en samlet innsats for å styrke spesialisthelsetjenesten, er tiden kommet til også å se SANKS i en større sammenheng 

-Geir Sverre Braut