HELSENORGE

Inntaksstoppen opphevet

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) i Hammerfest driver nå som normalt, og det er ikke lenger inntaksstopp.

Hammerfest sykehus.

Hammerfest sykehus valgte ​i mai i år å innføre midlertidig inntaksstopp ved VPP. Bakgrunnen var utfordringer med rekruttering av spesialister. Dette førte til et svært høyt press på ansatte, og lang ventetid for pasienter.

Situasjonen er nå bedret, og VPP Hammerfest har nylig besluttet å avslutte inntaksstoppen. Pasienter vil dermed følges opp som normalt.

Nasjonal mangel på fagfolk betyr at det fremdeles er utfordringer med rekruttering av spesialister, og særlig i distriktene.​