HELSENORGE

Internasjonal dag for urfolk

I dag heiser vi det samiske flagget for FNs internasjonale dag for verdens urfolk.

Foto: FN/ Yubi Hoffmann

370 millioner mennesker i 90 land regnes som urfolk og som til sammen utgjør fem prosent av verdens befolkning.
Urfolksdagen gir en anledning til å rette fokus på urfolks kultur og til dets mangfold. Samtidig er det en mulighet til å øke innsatsen mot diskriminering og fattigdom som mange i dag opplever.

Les mer på fn.no

SANKS anerkjenner og støtter arbeidet til verdens urfolk samtidig som vi selv skal fortsette arbeidet med å utvikle urfolkshelsen.

SANKS skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig og kulturelt tilpasset behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rusarbeid.
Gjennom det klinisk arbeidet, forskning og fagutvikling, formidling og undervisning skal SANKS bidra til utvikling av kulturtilpassede behandlingsmetoder tilpasset for og til samiske pasienter og brukere.
Vi arbeider også med å undervise studenter – morgendagens helsearbeidere – i samisk kulturforståelse og helse, og på den måten holder vi et fokus på viktigheten av å gi kunnskap om samisk helse og mer generelt urfolkshelse.

SANKS anser urfolkssamarbeid og nettverksbygging som viktig. Det er viktig å knytte kontakter og dele på kunnskap og erfaringer som igjen kan bidra til utviklingen av urfolkshelse. SANKS har eksempelvis et samarbeid med urfolk i arktiske strøk der selvmordsforebygging er tema.

Dette er med på å bidra til å forbedre helsetilbudet for den samiske befolkningen samt bidra til utviklingen av urfolkshelsen.

Gratulerer til alle og ha en god urfolksdag!